Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 18

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de ziektebestrijding in aardappelen

Akkerbouwbericht 2022 nr 18

Alternaria

Door de droge omstandigheden wordt in sommige percelen al een aantasting van Alternaria gevonden. Houdt de ontwikkeling van deze ziekte in de gaten. Meestal gaat deze zich de tweede helft van augustus sterk ontwikkelen. Houd uw gewas beschermd en blijf middelen toepassen voor de Alternaria bestrijding. Hanteer een interval van 14 dagen met onderstaande middelen.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Narita
 • 0,4 ltr/ha Propulse
 • 0,2 kg/ha Signum.
 • 0,5 ltr/ha Vendetta

Let op: Narita mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gebrekziekten in aardappelen

De droge omstandigheden van de afgelopen tijd kunnen leiden tot gebreksverschijnselen. Aardappelen reageren snel op tekorten van (sporen)elementen en worden dan ook vatbaarder voor bijvoorbeeld Alternaria.

Kaliumgebrek

Aardappelen nemen veel kali op. Bij kaligebrek worden de blaadjes donker, glimmend groen. Daarna wordt het blad bij een ernstig tekort bronsachtig en kan vroegtijdig afsterven. De verschijnselen treden meestal in de tweede helft van het groeiseizoen op. Droogte maakt het gewas gevoeliger voor kaligebrek

Advies:

 • 2 - 3 l/ha Foliplus kali

Mangaangebrek:

Mangaangebrek is op veel percelen een terugkerend probleem. De topbladeren worden eerst wat bleekgroen en vouwen zich wat samen (groeikoppen). Later verschijnen, vooral langs hoofdnerven, rijen van talrijke (zwarte) stippen. Mangaangebrek wordt meestal waargenomen op gronden met een hoge pH. Mangaan wordt slecht herverdeeld in de plant, daarom is het belangrijk meerdere malen een bespuiting uit te voeren.

Advies:

 • 0,5- 1 ltr/ha Foliplus mangaannitraat

Magnesiumgebrek:

Bij magnesiumgebrek vertonen de bladeren van de onderste bladetages een lichtgroene kleur tussen de nerven. De bladranden blijven echter nog vrij lang groen. Het tussen de nerven gelegen bladweefsel vergeelt langzaam, terwijl necrotische vlekken aan weerszijden van de middennerf zichtbaar worden. Deze kunnen zich tot de rand van het blad uitstrekken. De bladeren worden bros en vallen vroegtijdig af.

Advies:

 • 2 - 3 l/ha Foliplus Magnesiumnitraat

Foliplus Mn+Mg:

Naast de genoemde enkelvoudige mangaan- en magnesium-bladmeststoffen is er ook een gecombineerd product: Foliplus Mangaan + Mg. De gehaltes van dit product zijn afgestemd op de behoefte van aardappelen.

Advies:

 • 2,5 l/ha Foliplus Mangaan + Magnesium

Coloradokevers aardappelen

Veel percelen zijn reeds 1 keer behandeld tegen coloradokevers.  De middelen  zoals Gazelle/Antilop hebben een duurwerking van 3 weken. Dit betekent dat er geen werking van die bespuiting meer verwacht mag worden. In diverse percelen worden weer coloradokevers gevonden. Controleer uw percelen, en voer waar nodig een bespuiting uit. Gazelle/ Antilop neemt zowel luizen als coloradokevers mee. Vind u een bespuiting tegen luizen niet nodig, maar wilt u wel coloradokevers aanpakken? Kies dan voor Coragen.

Advies:

 • 0,25 kg/ha Gazell/Antilop + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H
 • 60 ml/ha Coragen

Schimmelbestrijding zaaiuien

Op sommige percelen is een besmetting met valse meeldauw gevonden. Wanneer er valse meeldauw aangetroffen wordt in uw perceel is het belangrijk om gelijk actie te ondernemen. Neem contact op met uw adviseur voor een passend advies in uw situatie. Belangrijk is om naast de valse meeldauw bestrijding ook aandacht te schenken aan de bestrijding van bladvlekkenziektes. Houd uw spuitschema gesloten Middelen die sterk zijn op bladvlekken zijn Scala, Luna Experience en Fandango.

Advies bladvlekken:

 • 0,5 ltr/ha Luna Experience
 • 1,25 ltr/ha Fandango
 • 1,5 ltr/ha Scala

Voor specifieke vragen over de ziektebestrijding neem contact op met uw adviseur.

Let op: Luna Experience mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Veiligheidstermijn uienmiddelen

Middel

Veiligheidstermijn

Middel

Veiligheidstermijn

Luna Experience

7 dagen

Batavia

7 dagen

Zorvec Endavia

28 dagen

Tracer

7 dagen

Scala

14 dagen

Orondis Plus

14 dagen

Houdt bij de ziektebestrijding in zaaiuien de veiligheidstermijn van de verschillende middelen in de gaten. Om te voorkomen dat u in de knel komt met de laatste bespuitingen voor de oogst is het advies deze laatste bespuitingen uit te voeren met een middel met een korte veiligheidstermijn.

Onkruidbestrijding in de stoppel

Een effectieve manier om aardappelopslag en wortelonkruiden te bestrijden is in de graanstoppel. De bestrijding is het effectiefst wanneer deze wordt uitgevoerd op groeiende, ontwikkelde onkruiden (indicatie: ca. 1 maand na oogsten). Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar. Wanneer er een groenbemester gezaaid wordt voor het GLB is gewasbescherming niet toegestaan tussen de oogst en de inzaai van de groenbemester.

Advies aardappelopslag, kweek en riet:

 • 4-5 ltr/ha Clinic N, max 6 ltr/ha, 1 toepassing

Advies distels en heermoes:

 • 2-3,6 ltr/ha MCPA, max 3,6 ltr/ha, 1 toepassing

Advies haagwinde en klein hoefblad

 • 2 ltr/ha Mega 2,4-D, max 2 ltr/ha, 1 toepassing, land na toepassing 3 weken laten liggen

Belangrijk is te spuiten met voldoende water bij groeizaam weer. Na het gebruik van MCPA en Mega 2,4-D 2 tot 3 weken wachten met de inzaai van een volggewas.

Let op MCPA mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Rassenadvies winterkoolzaad 2023

De laatste jaren zien we een toename in het areaal winterkoolzaad. Door veredeling hebben de nieuwe rassen een betere opbrengstpotentie. Ook in een bouwplan met veel granen heeft de afwisseling met koolzaad meerdere voordelen. Wanneer tarwe na koolzaad geteeld wordt in vergelijking met een tarwe op tarwe rotatie, kan er een meeropbrengst van tot wel 10% worden behaald. Op onze website vind u de rassenadvies folder Winterkoolzaad 2023. Hierin vind u meer informatie over de rassenkeuze. Voor vragen over winterkoolzaad kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!