Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 17

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de kiemrustbehandeling in aardappelen en zaaiuien

Akkerbouwbericht 2022 nr 17

Kiemrustbehandeling zaaiuien

Voor uien die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog 2 weken lang groen is met voldoende sapstroom. Er zijn een aantal methoden om de uien te beoordelen voor een optimaal moment om een anti-spruit bespuiting uit te voeren. Hieronder volgen 3 criteria van beoordelen:

 • Door te gaan meten met uw schuifmaat, komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt tot spuiten overgaan als de nek/bolverhouding minimaal 1:3 is, mits dat niet afwijkt van de genoemde periode van strijken.
 • Spuit wanneer 10-20% van de uien gestreken is in het veld. Let wel achter singels of boomwallen strijken uien soms eerder door droogte of een slap gewas.
 • Controleer het gewicht van de bladloze rokken ten opzichte van de totale ui (zonder wortels en loof). Dit moet minimaal 15 % zijn.

Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

 • 8,3 ltr/ha Crown MH (maximaal 8,9 ltr/ha) + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht.

Trips zaaiuien

Trips zaaiuien

Momenteel zien we de druk van trips in sommige percelen met zaaiuien toenemen. Door de oogst van de eerste wintergranen neemt de druk van trips toe. Bij de aanwezigheid van de eerste trips kunt u een bespuiting uitvoeren met Batavia. Batavia kan ingezet worden tot het moment dat de ui stopt met de productie van nieuw loof. Wanneer er veel trips aanwezig zijn, en of de ui is gestopt met de productie van nieuw loof is het advies om een bespuiting met Tracer met lokfructose uit te voeren. Tracer is een stof die opgenomen wordt door de plant en langzaam afbreekt bij hogere temperaturen. Het middel verdeelt zich niet goed in de plant. Om de trips naar de Tracer te lokken kunt u lokfructose toevoegen.

Middel

Dosering

Max dosering per teelt

Max. aantal toepassingen

Interval (dagen)

Veiligheidstermijn

Batavia

0,75 ltr/ha

 

4

7

7 dagen

Tracer

0,2 ltr/ha

0,8 ltr/ha

4

10

7 dagen

 

Advies bij aanwezigheid van de eerste trips in een ontwikkelend gewas:

 • 0,75 ltr/ha Batavia + 1-2 ltr/ha Robbester

Advies bij zware druk:

 • 0,2 ltr/ha Tracer + 2 ltr/ha Biosweet lokfructose

Bonenspintmijt

Droge warme jaren geven problemen met bonenspintmijt. Bonenspintmijten zijn met het blote oog niet te zien alleen de schade veroorzaakt door het zuigen aan het blad wordt zichtbaar. Deze schade doet denken aan een gebrekziekte. Vaak begint het aan de perceelsranden. Het regelmatig maaien van slootkanten heeft een positief effect op het voorkomen van een aantasting met de bonenspintmijt. De gevoeligheid voor de bonenspintmijt is ras afhankelijk. Hieronder vindt u een overzicht met gevoelig een minder gevoelige rassen.

Gevoelig voor bonenspintmijt:

Minder gevoelig voor bonenspintmijt:

Saprodi

Festien

Aveka

Fontane

Altus

Axion

BMC

Novano

Markies

 

Controleer regelmatig uw perceel, bij de eerste aanwezigheid van bonenspintmijt de bespuiting uitvoeren.  De middelen werken alleen op de larve van de spintmijt. Daarom is tijdig spuiten belangrijk. Belangrijk is om te spuiten op een vitaal gewas zodat er voldoende opname is Gebruik minimaal 500 ltr/ha water.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Movento (let op aanvullende toepassingsvoorwaarden op het etiket)

Sclerotinia (rattenkeutelziekte)

De laatste jaren zien we steeds vaker een besmetting met Sclerotinia in aardappelen, beter bekend als rattenkeutelziekte. Sclerotinia kan in aardappelen een flinke opbrengstderving geven. Sclerotinia kan alleen preventief bestreden worden. Voor Sclerotinia zijn geen middelen beschikbaar, wel zijn er enkele phytophthora /alternaria middelen die een nevenwerking hebben. Wanneer u op een perceel problemen verwacht met Sclerotinia, is het verstandig om gebruik te maken van een phytophthora/ alternaria middel met een nevenwerking.

Advies:

 • 0,4 ltr/ha Propulse
 • 0,2-0,4 ltr/ha Shirlan Gold
 • 0,5 ltr/ha Vendetta

Let op: Shirlan Gold en Vendetta niet toepassen in pootgoed in combinatie met minerale virusolie, dit om gewasreactie te voorkomen.

Kiemrustbehandeling aardappelen

Voor zetmeel of consumptieaardappelen die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust, daarnaast zorgt het voor minder opslag in de volgteelt. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog minimaal 3 weken bij voorkeur 5 weken voor de loofdoding wordt behandeld. Om het optimale moment van spuiten te bepalen is het uitvoeren van een proefrooiing noodzakelijk. Minimaal 80% van de te oogsten knollen moeten een diameter van > 25 mm hebben. Na het toepassen stopt de celdeling van de knollen maar de celgroei en cel strekking gaan door. Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

 • 11 ltr/ha Crown MH

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht.

Statiegeld Olie H/Kompaan en Crown MH

Zoals bij u bekend zitten er op de 200 ltr vaten en 1000 ltr Multi boxen van Olie H, Kompaan en Crown MH statiegeld. Zou u er voor willen zorgen wanneer u deze retour doet, dat deze compleet zijn. Wanneer de doppen en kranen niet aanwezig zijn bij het retour halen, kunnen we deze helaas niet mee retour nemen. Dit geld ook voor het etiket, vaten of Multi boxen waar geen etiket meer op aanwezig is wordt ook niet retour genomen.