Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 13

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de ziektebestrijding in aardappelen

Akkerbouwbericht 2022 nr 13

Onkruidbestrijding uien

Op (te) grote uien kunt u geen contactbespuiting meer uitvoeren, omdat het gewas dan te veel geraakt wordt en er te veel gewasreactie ontstaat. Daarom is het van belang de bodemherbiciden aan te vullen ter bestrijding van na-kiemers.

Advies bodemherbiciden:

 • 3 ltr/ha Wing P (in 2 toepassingen)
 • 2,5- 3,25 ltr/ha Stomp (in 3 toepassingen)
 • 0,2 ltr/ha AZ 500 ( in 1 toepassing)
 • 3-4 ltr/ha Boxer

De grassenbestrijding wordt vaak als laatste bespuiting uitgevoerd. Spuit op een gezond en vitaal gewas. De grassen moeten hersteld zijn van de vorige bespuiting om voldoende middel op te nemen.

Advies grassenbestrijding:

 • 1-2 ltr/ha Centurion Plus

Na de laatste onkruid/grassenbestrijding is het advies om de bodemherbiciden aan te vullen. Door een bespuiting met Boxer uit te voeren zorgt u ervoor dat het gewas onkruidvrij blijft gedurende de gehele verdere teelt. Dit voorkomt concurrentie ten opzichte van de ui, en problemen met grote onkruiden bij het rooien en opladen.

Advies:

 • 3-4 ltr/ha Boxer

Voer deze bespuiting uit wanneer het gewas hersteld is van de voorgaande bespuitingen. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Phytophthora bestrijding zetmeel en consumptieaardappelen

De bestrijding van phytophthora in aardappelen vraagt binnenkort weer de nodige aandacht. Vanaf opkomst van de aardappelen bestaat er al risico op infectie met phytophthora. Om deze reden adviseren wij snel na opkomst te starten met de bestrijding. Tot vorig seizoen waren middelen op basis van Mancozeb de basis van het schema. Door het wegvallen van de Mancozeb gaan veel phytophthora schema’s er anders uitzien. Hieronder een overzicht van de toegelaten middelen:

 

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Maximaal aantal toepassingen

Interval in dagen

Revus

Mandipropamid

0,6 ltr

6

7

Zorvec Endavia

Oxathiapiproline Benthiavalicarb

0,4 ltr/ha

4

7

Infinito

Fluopicolide Propamocarb

1,2 - 1,6 ltr

5 (6,4 ltr)

7

Canvas

Amisulbrom

0,5 ltr

6

7

Kunshi

Cymoxanil Fluazinam

0,5 kg/ha

5

5

Vendetta

Azoxystobin Fluazinam

0,5 ltr/ha

3

7

Ranman Top

Cyazodamid

0,5 ltr

6

5

Cymbal

Cymoxanil

0,25 kg/ha

6

7

Proxanil

Propamocarb Cymoxanil

2-2,5 ltr

6

7

Begin op tijd met het beschermen van uw gewas. Een geschikt middel hiervoor is Revus. Revus wordt snel opgenomen in de plant en groeit mee in het gewas.

Advies vanaf opkomst (2 á 3 bespuitingen):

 • 0,6 ltr/ha Revus

In de snelle loofgroeifase van het gewas kan er gekozen worden voor Zorvec Endavia. Dit is een zeer systemisch middel en groeit dus goed mee in de plant. Het middel kan in een 10-daags schema gespoten worden. Onder cruciale omstandigheden moet er om de 8 dagen gespoten worden.

Advies snelle loofgroeifase (vanaf de 3e of 4e bespuiting):

 • 0,4 ltr/ha Zorvec Endavia, 3 keer toepassen

Voor het middenblok zijn er verschillende mogelijkheden voor de phytophthora bestrijding. Het basis advies voor het middenblok is 1,2 ltr/ha Infinito + 1 ltr/ha Robbester. Uit proeven van vorig jaar is gebleken dat dit een sterke en flexibele combinatie is. Door het toevoegen van Robbester verbeterd de opname van Infinito sterk.

Mocht u geen gebruik kunnen/willen maken van Infinito op uw bedrijf door mogelijk problemen met residuen in de volgteelten zijn er combinaties mogelijk op basis van Canvas met Kunshi of Vendetta.

Advies middenblok (4 á 5 bespuitingen)

 • 1,2 ltr/ha Infinito + 1 ltr/ha Robbester
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 0,4 kg/ha Kunshi
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 0,5 ltr Vendetta (let op Vendetta maximaal 3 x toepassen)

Onder kritische omstandigheden kan de dosering van de Infinito verhoogt worden naar 1,6 ltr/ha. Ook kan er  0,25 kg/ha Cymbal of 0,4 kg/ha Kunshi toegevoegd worden. Wanneer u Kunshi toepast moet Robbester uit de mix gelaten worden vanwege kans op gewasreactie door de Fluazinam.

Na het middenblok is het belangrijk om over te gaan op een middel met een goede knolbescherming. Dit is belangrijk om tijdens de bewaring geen last te krijgen van knol phytophthora.

Advies knolbescherming:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 1,6 ltr/ha Infinito
 • 0,3-0,5 ltr/ha Canvas + partner

Gebrekziekten in (poot)aardappelen

De snelle groei van de aardappelen kunnen leiden tot gebreksverschijnselen. Aardappelen reageren snel op tekorten van (sporen)elementen en worden dan ook vatbaarder voor bijvoorbeeld Alternaria. Mancozeb bevatte van zichzelf 16% mangaan. Houd er rekening mee dat door het wegvallen van Mancozeb houdende middelen mangaangebrek eerder voorkomt. Om dit voor te zijn kunt u aan de eerste 4 à 5 bespuitingen een mangaan bevattende bladmeststof toevoegen. Wanneer u dit doet met Foliplus duo Mangaan + Magnesium geeft u uw gewas naast mangaan ook een magnesium bemesting.

Advies:

 • 0,5- 1 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat
 • 2-2,5 ltr/ha Foliplus DUO Mangaan+ Magnesium

Toevoeging Squall

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van het toevoegen van Squall aan de ziektebestrijding. In de grafiek hiernaast zijn de resultaten te zien van een bedekkingsproef in aardappelen. Wanneer aan de mix 0,5 % Squall toegevoegd wordt aan een bespuiting in dit geval met Revus, neemt de bedekking op het blad met 50 % toe in vergelijk met het object zonder Squall. Door het toevoegen van Squall aan de bespuitingen krijgt u een betere bedekking van het gewas en dus een betere opname van de middelen door de plant.

Advies:

 • 0,5 % Squall toevoegen aan de ziektebestrijding

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!