Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 12

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in cichorei, en de na opkomst onkruidbestrijding in aardappels. 

Akkerbouwbericht 2022 nr 12

Inloopmiddag suikerbietenproef

Dit jaar heeft Agriant naar aanleiding van het mogelijk gaan verdwijnen van de triflusulfuron-methyl (safari/ Safari Duo Active) een onkruidbestrijdingsproef aangelegd. Doel van de proef is het schoon krijgen van de bieten zonder de toevoeging van Safari/Safari Duo Active.

Op donderdag 2 juni organiseren we een inloopmiddag om de resultaten van de proef te kunnen bekijken. Belangstellenden zijn vanaf 13:00 welkom.

Datum: donderdag 2 juni van 13:00 tot 17:00 uur

Locatie: Griendtsveenstraat tussen Amsterdamscheveld en Weiteveen.

T2 afrijpingsziektebestrijding wintertarwe

Zodra in de wintertarwe het vlagblad volledig zichtbaar is, is het tijdstip voor de afrijpingsziektebestrijding aangebroken. In sommige percelen wordt op dit moment een aantasting van gele roest aangetroffen. Het gezond houden van de bovenste drie bladeren en de aar is een voorwaarde om hoge opbrengsten te kunnen behalen. Een bespuiting tegen afrijpingsziekten in deze periode is altijd rendabel.

Advies ziektebestrijding:

 • 1 ltr/ha Elatus Era

Indien tussen de eerste bespuiting (T1) en de afrijpingsziektebestrijding (T2) meer dan 3 weken zit verdient het een aanbeveling om de T2 wat vroeger uit te voeren.

Controleer uw percelen op de aanwezigheid van insecten zoals bladluizen of het graanhaantje. Wanneer de schadedrempels overtreden worden kan aan de T2 bespuiting een insecticide worden toegevoegd.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin Super of 50 ml/ha Karate Zeon

Onkruidbestrijding cichorei

De eerste percelen cichorei zijn op dit moment gespoten, om probleemonkruiden nu en verder in het seizoen de baas te blijven is het belangrijk om te beginnen met het opbouwen van de bodemherbiciden. 

Toevoeging van Fontier Optima

Frontier Optima heeft een goede werking tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade.

Advies:

 • Dosering Frontier Optima: 0,1 ltr/ha per echt blad. Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen.

Grassenbestrijding

Voor de grassenbestrijding in chicorei zijn twee middelen beschikbaar, belangrijk is om het grassenmiddel apart te spuiten en niet toe te voegen aan de mix.

Advies:

 • 1 ltr/ha Centurion Plus of 2 ltr/ha Fusilade Max

Let op dat de werking van Titus en de grassenmiddelen tegen kan vallen bij een lage relatieve luchtvochtigheid en afgeharde onkruiden. Het beste is om deze middelen ’s ochtends op dauwvochtige onkruid te spuiten.

Onkruidbestrijding aardappelen na opkomst

Na opkomst kan in consumptie en zetmeelaardappelen tegen nakiemers worden gespoten. Belangrijk is dat de aardappels nog niet te groot zijn waardoor er een “parapluwerking” ontstaat. Houd bij het gebruik van Sencor/Buzzin rekening met de rasgevoeligheid, sommige grassen kunnen na op komst geen Metribuzin verdragen. De werking van Titus loopt hard achteruit bij een lage RV, wacht daarom tot het juiste moment. Deze is bij een RV van 60% of hoger. Bij hogere temperaturen en veel zonlicht kan Titus beter tegen de avond gespoten worden. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Advies:

 • 40 gr/ha Titus + 0,2-0,5 Uitvloeier H/ Webowet (tegen kleine breedbladigen, haagwinde en grassen)
 • 50-100ml/ha Sencor + 40 gr/ha Titus + 0,2-0,5 ltr/ha Uitvloeier H/Webowet (breed tegen meldes en veelknopigen)
 • 0,2 ltr/ha Basagran + 40 gr/ha Titus + 0,2-0,5 ltr/ha Uitvloeier H/Webowet  (sterk op zwarte nachtschade en doornappel)

Laat u bij warme en vochtige omstandigheden niet verrassen door Phytophthora. Begin op tijd met het beschermen van uw gewas. Revus kan toegevoegd worden aan de na-opkomst bespuiting met Titus.

Advies Phytophthora bestrijding

 • 0,5-0,6 ltr/ha Revus

Let op: een na-opkomst bespuiting mag niet in pootgoed en of TBM-pootgoed.

Let op Sencor mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Luisbestrijding in pootaardappelen

Pootaardappelen moeten vanaf opkomst worden beschermd tegen virusinfectie. Een goede selectie voorkomt virusverspreiding binnen het perceel. Belangrijk is om vroeg te starten met selecteren. Start daarnaast tijdig (bij 30% opkomst) met de inzet van virus olie gecombineerd met Sumicidin Super. Het belangrijkste doel van Sumicidin Super toevoegen is het gewas onaantrekkelijk te maken voor de luizen, de repellent-werking. Zorg voor korte intervallen, het is beter om in de snelle loofgroeiperiode iedere drie dagen te spuiten met 3 ltr/ha virusolie dan iedere vijf dagen met 5 tot 6 ltr/ha virusolie. Door deze strategie blijft ook de nieuwe groei van gewas tijdens de snelle loofgroeifase beschermd.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin + 6,25 ltr/ha Olie H (maximaal 12 toepassingen, met een interval van 7 dagen)

In het begin van de loofgroeifase kan Olie H afgewisseld worden met 6,25 ltr/ha Kompaan (maximaal 12 toepassingen, met een interval van 7 dagen) om een korter interval te kunnen hanteren. Bij hoge temperaturen (>25°C) valt de werking van pyrethroïden tegen. Hanteer bij hoge temperaturen of bij een snelle groei een kortere spuitinterval. Schoon vanaf het begin van de teelt het gewas 1x per twee weken op met een zogenaamde luizendoder.

Advies luizendoders:

 • 0,25 kg/ha Gazelle (max 3 toepassingen, met een interval van 21 dagen, pas na 50% grondbedekking)
 • 0,25 kg/ha Antilop (max 3 toepassingen, met een interval van 21 dagen, pas na 50% grondbedekking)
 • 0,75 ltr/ha Batavia (max 4 toepassingen, met een interval van 7 dagen, pas na de bloei van het gewas)
 • 0,2 ltr/ha Closer (max 1 toepassing, pas na de bloei van het gewas)

Neem voor vragen over de virus bestrijding voor uw situatie contact op met uw adviseur.