Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 11

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in mais

Akkerbouwbericht 2022 nr 11

Onkruidbestrijding mais

Voor de onkruidbestrijding in mais zijn er meerdere opties. Belangrijk is om voor het 6e bladstadium te spuiten. Na dit stadium heeft de mais meer moeite om het middel af te breken. Door de mogelijkheden van wel of geen onderzaai verplichting, het moment waarop deze gezaaid wordt en de verschillende grondsoorten met soms de aanwezigheid van wortelonkruiden of aardappelopslag zal de optimale mix voor veel telers anders zijn. Door het wijzigingen in het etiket van Calaris (Calaris mag maximaal 2 keer met 0,75 ltr/ha gespoten worden. En moet men bij een dosering van 0,5 ltr/ha of hoger een DRT van minimaal 95 % hanteren.) zijn veel mixen anders dan voorgaande jaren. Neem voor specifiek advies en vragen contact op met uw adviseur.

Advies zonder onderzaai:

 • 0,5-0,75 ltr/ha Calaris + 1,5 ltr/ha Laudis O.D.+ 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,3 ltr/ha Samson Extra
 • 0,5-0,75 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 1-1,25 ltr/ha Monsoon Active

Advies onderzaai direct met maiszaaien (rietzwenk)

 • 0,5-0,75 ltr/ha Calaris + 1,25 ltr/ha Laudis O.D. + evt. toevoegingen

Advies onderzaai op kniehoogte (Italiaans raaigras):

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1,5 ltr/ha Laudis + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1,5 – 1,75 ltr/ha Laudis + 0,5 – 0,75 Monsoon Active + evt. toevoegingen

Advies aardappelopslag:

 • 0,5 ltr Calaris + 0,75 ltr Callisto + 0,3 ltr/ha Starane Top + 0,2 ltr/ha Samson Extra OD

Voor zowel aardappelopslag als bij wortelonkruiden zoals Haagwinde en Veenwortel is een tweede bespuiting nodig, bij voorkeur met een kappenspuit of droplegs. Indien er enige bodemwerking gewenst is, kan er 0,3-0,5 ltr/ha Frontier Optima toegevoegd worden aan de mix. Houd er rekening mee dat onder vochtige omstandigheden de bodemwerking van de Frontier sterker is. De werking van de frontier op de onderzaai kan hierdoor ook sterker zijn.

Toevoegingen:

Middel

Dosering

Onkruiden:

Kart

0,5 – 0,7 ltr/ha

Aardappelopslag, zwaluwtong, haagwinde, kleefkruid

Casper

0,3 kg/ha

Haagwinde

Starane Top

0,3 ltr/ha

Aardappelopslag, veelknopigen, haagwinde

Banvel

0,3 ltr/ha

Haagwinde, veelknopigen

Peak

20 gr/ha

Kamille, kruiskruid

Mocht er nog geen boriumgift gegeven zijn in de vorm van bijvoorbeeld maismaster, dan kan deze ook toegevoegd worden aan de onkruidbestrijding.

Advies:

 • 2 ltr/ha Foliplus Borium

Ook bij de inzet van lage hoeveelheden Calaris/Callisto moet er rekening gehouden worden met de nawerking op het vervolggewas. Vooral suikerbieten zijn gevoelig hiervoor. Zorg ervoor dat er na de tijd een goede kerende grondbewerking uitgevoerd wordt.

Let op: Peak en Casper mogen maar eens in de 3 jaar toegepast worden op een perceel.

Stress onkruidbestrijding mais

Om de stressreactie van de bespuiting te verminderen, kan er aan de bespuiting Foliplus Amino-NPK toegevoegd worden. Naast enkele sporen elementen bevat de Foliplus Amino-NPK ook aminozuren de die stressreactie van de plant verminderen.

Advies:

 • 1,5 – 2 ltr/ha Foliplus Amino-NPK
 • 1,5 – 2 ltr/ha Foliplus Amino-NK (Zonder fosfaat, geschikt voor de inzet op derogatiebedrijven)

Ziektebestrijding zomergranen

Voor een goede basis van de ziektebestrijding kan de T1 bespuiting gecombineerd worden met de groeiregulatie. Zomertarwe is gevoelig voor onder andere gele roest, Septoria en meeldauw.

In zomergerst zijn blad-en netvlekkenziekte en Ramularia de belangrijkste ziektes waar rekening mee gehouden moet worden.

Advies zomertarwe:

 • 0,8 ltr/ha Ascra Xpro
 • 0,75 ltr/ha Gigant

Advies zomergerst:

 • 0,8 ltr/ha Ascra Xpro
 • 0,75 ltr/ha Skyway Xpro

Let op: Skyway Xpro mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Groeiregulatie zomergranen

Steeds vaker wordt er in zomergranen wordt steeds vaker een groeiregulatie uitgevoerd. Vooral op percelen waar bemest is met organische mest of een hoge stikstof nalevering is een groeiregulatie zinvol. Hiermee verkleint u de kans op legering, wat ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit. Ook rassen waarvan bekent is dat de stevigheid minder is wordt altijd een groeiregulatie aanbevolen. Neem contact op met uw adviseur wat het advies is voor uw situatie.

Advies zomertarwe:

 • 0,25 ltr/ha Moddus + 0,25 ltr/ha CCC

Advies zomergerst:

 • 0,4 ltr/ha Moddus

Aardappelopslag en wortelonkruiden in wintergraan

Wilt u nog een wortelonkruidbestrijding uitvoeren tegen akker(melk)distel of aardappelopslag e.a., houd dan rekening met de etiketbeperkingen. Tapir en MCPA mogen na de bloei worden toegepast. Beide middelen mogen maximaal 1 keer per teelt worden toegepast. Wanneer in een perceel aardappelopslag voorkomt is het advies om 0,6 ltr/ha Starane Top te spuiten. Starane Top is toegestaan tot het verschijnen van het vlagblad.

Advies wortelonkruiden:

 • 1 ltr/ha Tapir +1,5-2 ltr/ha MCPA
 • 1 ltr MCPA + 45 gr/ha Traton

Advies aardappelopslag:

 • 0,6 ltr/ha Starane top of 1 ltr/ha Tapir + 0,3 ltr/ha Starane Top

Belangrijke aandachtspunten voor de wortelonkruid bespuiting zijn:

 • Gebruik het beste moment van de dag voor een optimale werking (’s ochtends vroeg dauwnatte nacht)
 • Gebruik relatief veel water en rijd rustig met redelijk grove druppels om in het gewas te komen. Dan raak je de onkruiden ook onderin de tarwe voor het beste resultaat.
 • Een uitvloeier toevoegen, bijvoorbeeld 0,25 ltr/ha uitvloeier H kan ook zorgen voor extra effectiviteit.

Let op: MCPA mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.