Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 10

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de onkruidbestrijding in zaaiuien en suikerbieten

Akkerbouwbericht 2022 nr 10

Onkruidbestrijding zaaiuien

Wanneer het eerste pijpje 3 cm is kan er bij droge afgeharde omstandigheden een contact bespuiting uitgevoerd worden om aanwezig onkruid af te branden. Afhankelijk van de aanwezige onkruiden op het perceel kan er uit een van de mogelijkheden hieronder gekozen worden.

Advies eerste pijpje 3 cm, droge grond:

 • 0,12 ltr/ha Starane, + 0,2 kg Lentagran + 0,5 ltr/ha Boxer, (mix sterk op melde)             
 • 0,12 ltr/ha Starane top + 0,2 kg Lentagran + 0,3 ltr/ha Basagran, (mix sterk op zwaluwtong, zwarte nachtschade en perzikkruid)

Onder vochtige omstandigheden kan er verder gegaan worden met het aanvullen van de bodemherbiciden.

Advies eerste pijpje 3 cm, vochtige grond:

 • 0, 75 – 1 ltr/ha Wing P
 • 0,5 ltr/ha Wing P + 0,5 ltr/ha Stomp

De dosering tijdens de bespuitingen is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Neem bij vragen contact op met uw adviseurs.

Let op: Lentagran mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

T2 afrijpingsziektebestrijding wintergerst

De wintergerst ontwikkelt zich snel en de percelen komen al in de aar. Vanaf het vlagblad-stadium kan er tegen afrijpingsziekten (o.a. netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, meeldauw en ramularia) worden gespoten.

Advies ziektebestrijding:

 • 1 ltr/ha Elatus Era

Wintergerst kan ook zeer lang worden. Yatze is een groeiregulator die in wintergerst voor een plus kan zorgen. Wintergerst duwt de aar altijd ver boven het vlagblad, hierdoor is er gevaar op knikken en bij overrijpheid vallen de aren dan op de grond. Yatze zorgt ervoor dat de stengel een stukje korter blijft. Het is mogelijk deze te combineren met de vlagbladbespuiting.

Advies groeiregulatie:

 • 1 ltr/ha Yatze

Insectenbeheersing suikerbieten

Het IRS heeft in meerder regio’s een waarschuwing uitgegeven voor de aanwezigheid van luizen. Met name de groene perzikbladluis kan de vergelingsziekte overbrengen. Controleer uw gewas regelmatig op de aanwezigheid van groene perzikbladluizen en de zwarte bonenluis. Voer indien nodig een bespuiting uit.

Advies:

 • 0,14 kg Teppeki
 • 0,2 ltr/ha Closer
 • 0,45 ltr/ha Batavia + 1 ltr/ha Robbester.

In een klein gewas is Teppeki de beste keuze. Inzetten tot uiterlijk 10 bladstadium en vóór 1 juni in verband met gevaar voor MRL overschrijding.

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Onkruidbestrijding suikerbieten

De eerste bespuiting in de vroeg gezaaide suikerbieten is geweest. Wees op tijd met de volgende bespuiting. Wanneer de onkruiddruk hoog is, kunt u de dosering Betanal Tandem/PowerTwin of BOGT verhogen, ook kunt u het interval tussen de bespuitingen verkorten. Ook het verhogen van de hoeveelheid robbester is belangrijk onder deze afgeharde omstandigheden. Daarnaast kunt de basis mix versterken en verbreden door het toevoegen van toevoegingsmiddelen

Advies toevoegingen onkruidbestrijding:

 • Toevoeging van Safari 15 gr/ha.

Versterkt de werking met name op varkensgras, kleefkruid, kamille, herik, bingelkruid, ooievaarsbek, waterpeper en veerdelig tandzaad.

Maximaal 120 gr/ha per seizoen. Maximaal 4 keer per seizoen 

 • Toevoeging van Safari Duo Active 100 gr/ha

Versterkt de werking met name op varkensgras, kleefkruid, kamille, herik, bingelkruid, ooievaarsbek, waterpeper, veerdelige tandzaad, perzikkruid, zwaluwtong en uitstaande melde.

Vanaf 2-blad, maximaal 630 gr/ha maximaal 3 keer per seizoen.

 • Toevoeging van Lontrel 0,3 ltr/ha

Versterkt de werking op veelknopigen (kamille, perzikkruid, viltige duizendknoop, varkensgras, zwaluwtong) vierdelig tandzaad en aardappelopslag. Voor een goede werking van Lontrel is groeizaam weer noodzakelijk

Maximaal 1,5 ltr/ha per seizoen. Maximaal 3 keer 0,5 ltr/ha of 1 keer 1,2 ltr/ha

 • Toevoeging van Fontier Optima

Frontier Optima werkt goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade.Dosering: 0,15 ltr/ha vanaf gestrekte kiemlobstadium of 0,3 ltr/ha vanaf het 2-bladstadium of 0,45 ltr/ha vanaf het 4-echte bladstadium.

Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen. Maximaal 3 keer 0,3 ltr/ha of maximaal 2 keer 0,45 ltr/ha of maximaal 1 keer 0,9 ltr/ha

 • Toevoeging van Tanaris

Tanaris bevat dezelfde werkzame stof als de Frontier Optima aangevuld met Quinmerac. Tanaris werkt goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade. Daarnaast versterkt het de contact werking en werkt hij breder op onder ander op meldes en kamille. Dosering afhankelijk van de stand van het gewas 0,3 – 0,6 ltr/ha.

Maximaal 1,5 ltr/ha per seizoen. Maximaal 3 keer toepassen.

Stuifdekbestrijding/grassenbestrijding

Voorkom op de percelen waar een stuifdek gerst is gezaaid dat de gerst een concurrent wordt van de suikerbieten. Spuit de gerst op het juiste moment dood.

Advies stuifgerst:

 • Pilot 0,75-1 ltr/ha

Mocht er op het perceel naast stuifgerst ook straatgras of duist aanwezig zijn, is het advies om te spuiten met Centurion Plus. Centurion Plus is het enigste grassenmiddel dat straatgras ook bestrijd. Belangrijk is om deze bespuiting apart uit te voeren en niet te mengen met de Betanal Tandem/BOGT bespuiting.

Advies stuifgerst, straatgras en duist:

 • 1 ltr/ha Centurion Plus

Ook is het mogelijk om 2x 0,5 ltr toe te voegen aan de Betanal Tandem/BOGT bespuiting

Neem voor specifieke vragen over de onkruidstand op uw perceel contact op met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!