Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 20

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onkruidbestrijding in grasland, de Extra grasmengsels en de phytophthora bestrijding in aardappelen

Akkerbouwbericht 20

Actueel

Wanneer u percelen heeft liggen in grondwaterbeschermingsgebieden wees dan zeer alert bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Contoleer of de middelen die u toe wilt passen ook toegelaten zijn in grondwaterbeschermingsgebieden. Bij vragen over uw situatie kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

Grasland onkruidbestrijding najaar

In het najaar kunnen onkruiden zoals ridderzuring en distels goed worden bestreden in grasland. De temperatuur en luchtvochtigheid rond deze tijd van het jaar zijn vaak gunstig en de sapstroom van de wortelonkruiden is neerwaarts gericht zodat het middel beter wordt opgenomen. Voor ridderzuring is het belangrijk dat er veel blad is aangemaakt (volledig rozet stadium), zodat de plant voldoende middel kan opnemen om de wortelstokken te doden.

Voor een goede opname zijn de weersomstandigheden rond de bespuiting zeer belangrijk. Het beste kan gespoten worden bij een dagtemperatuur tussen de 13-25 graden en luchtvochtigheid boven de 70%.

Voor de onkruidbestrijding in grasland zijn de onderstaande middelen toegelaten.

Middel

Maximale dosering

Veiligheidstermijn

Overige

Cirran

3,5 ltr/ha

14 dagen

Niet in eerste jaars grasland

Niet in GWBG tussen 1 sep tot 1 mrt

Tapir

1,5 ltr/ha

7 dagen

Nieuw grasland niet toepassen tussen 1 okt tot 1 feb

Primstar

1,9 ltr/ha

7 dagen

Vanaf 1,5L tot 1,6L: DRT 90% bij 1,6L of meer: DRT 95%

In eerstejaars grasland is de maximale dossering 1 ltr/ha

Starane Top

0,6 ltr/ha

7 dagen

DRT 90 bij perceelsgrenzen langs watervoerende sloten

Niet toepassen tussen 1 sep tot 1 mrt

Harmony SX

45 gr/ha

14 dagen

Bestrijding van zuring

Jepolinex Pro

1,5 ltr/ha

7 dagen

Niet in GWBG tussen 1 sep tot 1 mrt

Advies bestaand grasland:

 • 1,25 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha Cirran

Advies zuring bestaand grasland:

 • 1,5 ltr/ha Tapir + 2 ltr/ha Cirran

Advies eerstejaars grasland:

 • 1,25 ltr/ha Tapir + 1 ltr/ha Jepolinex Pro

Advies bestaand grasland in grondwaterbeschermingsgebieden:

 • 1,5 ltr/ha Primstar + 30 gr/ha Harmony SX

Advies eerstejaars grasland in grondwaterbeschermingsgebieden:

 • 1 ltr/ha Primstar
 • 1,25 - 1,5 ltr/ha Tapir

Let op: Cirran en Jepolinex Pro zijn tussen 1 sep en 1 mrt niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden

Let op: Tapir is in nieuw grasland niet toegelaten tussen 1 okt tot 1 feb, Starane top is niet toegelaten in grasland tussen 1 sep tot 1 mrt.

Onkruidbestrijding grasklaverweide

Voor de onkruidbestrijding van grasklaverweides zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden beschikbaar. Harmony is veilig voor witte klaver. Maar in verband met gewasdrukking op het gras kan deze alleen in de nazomer toegepast worden. Daarnaast kan deze ook niet toegepast worden in nieuw ingezaaid grasland.

Middel

Maximale dosering

Veiligheidstermijn

Basagran

2 ltr/ha

7 dagen

Harmony SX

45 gr/ha

14 dagen

Advies najaar:

 • 30 gr/ha Harmony SX + 1,5 ltr/ha Basagran.

Graslandmengsels

De periode voor het inzaaien van grasland is aangebroken. Daarbij kunt u denken aan het inzaaien van aardappelland, maïsland en/of (her)inzaai van percelen met muizen- of droogteschade.

De keuze voor een graslandmengsel is sterk afhankelijk van het gebruiksdoel: maaien, beweiden of expliciet voor productie. Daarnaast kunnen verschillende toevoegingen worden gedaan zoals klavers en kruiden

De Extra Weidemengsels zijn samengesteld met de beste rassen van de Rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroest-resistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een optimale ruwvoerproductie. Op onze website vindt u onder het kopje downloads de folder van De Extra Weidemengsels. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Phytophthora aardappelen

De weersomstandigheden zijn de afgelopen dagen zeer wisselend. De Phytophthora druk neemt op dit moment toe door de lange bladnatperiode van het gewas door de lange dauwnachten. Contoleer uw percelen en zorg dat uw gewas beschermd is. Wanneer u enkele aangetaste bladeren vindt in uw gewas is het belangrijk om een extra curatief middel zoals Proxanil of Curzate Partner toe te voegen aan uw bespuiting. Belangrijk is om deze bespuiting twee keer te herhalen. Ook is het belangrijk om deze periode over te schakelen op middelen die de knol beschermen tegen Phytophthora.

Advies toevoegen aan de mix:

 • 2 ltr/ha Proxanil
 • 0,2 kg/ha Curzate Partner

Advies knolbescherming:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 1,2 ltr/ha Infinito
 • 0,3 ltr/ha Canvas + Mancozeb bevattend middel

Mocht u onder wisselvallige weersomstandigheden spuiten en niet zeker zijn van voldoende aandroogtijd kunt u Bond toevoegen aan de bespuiting. Bond heeft een uitvloeiende en hechtende werking.

Advies:

 • 0,1 ltr Bond per 100L water ( 0,2 ltr Bond per 200L water)

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Veiligheidstermijn suikerbietenmiddelen

Binnenkort worden de eerste suikerbieten geoogst. Houd bij de laatste bespuiting rekening met de veiligheidstermijn die geld voor een middel. Dit om te voorkomen dat u in de knel komt met de laatste bespuitingen en de oogst van uw bieten. Hieronder vindt u een overzicht van de veiligheidstermijnen van de diverse middelen.

Middel

Veiligheidstermijn

Middel

Veiligheidstermijn

Opus Team

46 dagen

Borgi

21 dagen

Retengo Plust

28 dagen

Bicanta

21 dagen

Sphere

21 dagen

Mirador Xtra

35 dagen

Spyrale

28 dagen

 

 

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid