Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onrkuidbestrijding in wintergraan, onkruidbestrijding grasland en de onkruidbestrijding vóór opkomst in zaaiuien

Akkerbouwbericht 2

Onkruidbestrijding wintergranen

Advies wintertarwe:
Breedbladige onkruiden + windhalm 275 gr/ha Capri Twin + 0,3 ltr/ha Starane Top + 1 ltr/ha Robbester
Breedbladige onkruiden: 1 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha MCPA
Breedbladige + grassen 200 gr/ha Capri Twin + 200 gr/ha Atlantis Star + 1ltr/ha Robbester

Bij resistente duist de Atlantis Star verhogen naar 330 gr/ha.

Advies wintergerst:
Breedbladige onkruiden: 1 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha MCPA
Grassen, exclusief straatgras: 1,2 ltr/ha Puma Extra EW + 1 ltr/ha Robbester of 0,9-1,2 ltr/ha Axial 50

Voor een goede basis van de ziektebestrijding kunt u 1-1,5 ltr/ha Opus Team of 1-2 kg /ha Mancozeb toevoegen aan de bespuiting. Belangrijk is altijd te spuiten bij groeizame omstandigheden, bij een RV van 70% of meer.
Let op: Capri Twin, Atlantis Star en Opus Team mogen niet in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Groeiregulatie wintergranen

Het moment van toepassing wordt bepaald door het gewasstadium, zodra de eerste knoop voelbaar is (BBCH 31-32). Voor de meeste percelen is de eerste knoop nog niet los. 

  • Advies wintergerst: 0,3-0,6 ltr/ha Moddus Evo   
  • Advies wintertarwe: 0,2 ltr/ha Moddus Evo + 0,5 ltr/ha CCC (evt. herhalen)  

Mengen van middelen: qua gewasveiligheid kan er veel, maar niet alles. Mengen met Fox geeft tox! Meng Fox daarom niet met groeiregulatiemiddelen en fungiciden. De werking op grassen gaat achteruit bij mengen met herbiciden en groeiregulatiemiddelen. Toevoegen van mangaan maakt de onkruidbestrijding scherper. Onder kritische omstandigheden is het beter om de onkruidbestrijding en de groeiregulatie + ziektebestrijding (T1) apart te spuiten.

T1 bespuiting wintergraan

Vroeg gezaaide wintergranen ontwikkelen zich snel, een tijdige ziektebestrijding (T1) is belangrijk. De ziektebestrijding (T1) kunt u ook combineren met de groeiregulatie bespuiting. 

  • Advies wintertarwe:1,25 ltr/ha Skyway Xpro of 1 ltr/ha Elatus Era  
  • Advies wintergerst:1 ltr/ha Skyway Xpro + 1 ltr/ha Daconil 500 vloeibaar 

Onkruidbestrijding uien voor opkomst

De eerste uienpercelen worden inmiddels gezaaid. Onkruidbestrijding voor opkomst in uien is noodzakelijk om een goede basis te leggen voor het na opkomst bestrijden van onkruid. Stomp is het middel direct na het zaaien of vlak voor opkomst in uien. Stomp is een breed werkende bodemherbicide tegen grasachtigen en tweezaadlobbige onkruiden.

Advies:

  • Direct na zaai op vochtige grond 0,75- 1 ltr/ha Stomp
  • Vervolgens ruim voor opkomst (glasplaat methode) 0,5- 0,75 ltr/ha Stomp + 2-3 ltr/ha Clinic N

Bemesting suikerbieten

Zand- en dalgronden zijn van nature arm aan borium en natrium. Zonder een aanvullende gift is er een grote kans op gebrek (hartrot), met opbrengstderving tot gevolg. Boriumgebrek kan voorkomen worden met een gift van 400-500 gr borium/ha. 

Naast kalium hebben suikerbieten ook natrium nodig. De suikeropbrengst reageert doorgaans positief op een natriumgift. Daarom geldt voor deze gronden het algemeen advies om 150 tot 200 kg natrium per hectare te geven. Om zoutschade te voorkomen is het belangrijk de meststof goed door de bouwvoor te mengen. 

Op ijzeroer bevattende zand- en dalgronden met een pH lager dan 5,6 kan ook molybdeengebrek voorkomen. Molybdeengebrek is te herkennen aan een geremde groei, waarbij de bladeren bleekgroen en dikwijls samengeknepen zijn.  

Advies suikerbieten:
Borium Foliplus Borium 3 ltr/ha, in 1 gift voor de grondbewerking of tijdens onkruidbestrijding tot 4-blad stadium
 

Natrium

NaKaMag 450-550 kg/ha, naast natrium bevat NaKaMag ook kalium, magnesium en zwavel
Graszout Blauw 300-400 kg/ha, hiermee geeft u alleen natrium
Molybdeen Foliplus Supremo

(voorheen Brassica)

3-4 ltr/ha, vanaf 3-4 blad stadium in 3 keer. Naast molybdeen bevat Foliplus Supremo ook stikstof,magnesium, calcium, mangaan en borium

Foliplus Brassica wordt eerst uitgeleverd, gaande het seizoen wordt deze vervangen door de Foliplus Supremo. Alleen de productnaam wijzigt, de samenstelling van het product blijft gelijk.

Onkruidbestrijding grasland

Voor de onkruidbestrijding in grasland zijn de onderstaande middelen toegelaten.

Middel Maximale dosering Veiligheidstermijn Overige
Cirran 3,5 ltr/ha 14 dagen Niet in eerste jaars grasland
Tapir 1,5 ltr/ha 7 dagen  
Primstar 1,9 ltr/ha 7 dagen  
Starane Top 0,6 ltr/ha 7 dagen  
Harmony SX 45 gr/ha 14 dagen Bestrijding van zuring
Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha 7 dagen  

Advies: 1,25 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha Cirran

Bij eerstejaars grasland Cirran vervangen door 1 ltr/ha Jepolinex Pro.
Als er veel zuring voorkomt is het advies Tapir verhogen naar 1,5 ltr/ha + 0,3 ltr/ha Starane Top

Onkruidbestrijding grasklaverweide

Hier zijn maar beperkte mogelijkheden.

Middel Maximale dosering Veiligheidstermijn
Buttress 4,5 ltr/ha 14 dagen
Basagran 2 ltr/ha 7 dagen
Harmony SX 45 gr/ha 14 dagen

Advies: 4 ltr/ha Butress + 1,5 ltr/ha Basagran.
Harmony is veilig voor witte klaver. Maar in verband met gewasdrukking op het gras deze alleen in de nazomer toepassen. En ook niet toepassen in nieuw ingezaaid grasland.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!