Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 19

In dit akkerbouwbericht vind u informatie over de alternariabestrijding in aardappelen, de bestrijding van bonenspintmijt en hoe om te gaan met hittestress in de gewassen.

Akkerbouwbericht 19

Vervallen toelating Emesto Silver Emesto Prime

De toelatingen van de knolbehandelingsmiddelen Emesto Silver en Emesto Prime komen te vervallen. Reden hiervoor is dat Bayer niet kan voldoen aan de nieuwe dossier-eisen voor de werkzame stof penflufen.

Waarschijnlijk komt er een aflevertermijn tot 30 december van 2020 en een opgebruiktermijn tot 30 december 2021. Daarmee lijkt het er nu op dat de producten zowel dit seizoen (2020) als volgend seizoen (2021) nog ingezet kunnen worden. Bayer gaat nog eenmalig Emesto produceren. Wanneer u dit of volgend seizoen Emesto wilt gebruiken geef dit aan bij uw adviseur.

Houd er rekening mee dat Emesto Silver en Prime een beperking hebben van maximaal 1 keer per 3 jaar op hetzelfde perceel toepassen. Teelt u 1 op 2 aardappelen en heeft u in 2019 op dat perceel Emesto Silver of Prime toegepast, dan mag u komend seizoen geen Emesto Silver of Prime gebruiken op dat perceel.

Vervallen toelating Epoxinonazool

Van de werkzame stof Epoxiconazool is de toelating vervallen. Van de Epoxiconazool bevattende middelen zijn inmiddels uitverkoop en opgebruiktermijnen vastgesteld. De uitverkooptermijn is vastgesteld op 31 oktober 2020.in onderstaande tabel vindt u een overzicht van enkele middelen en hun opgebruiktermijn. Wilt u in 2021 nog gebruik maken van deze middelen, schaf deze dan aan voor 31 oktober 2020.

Middel

Opgebruiktermijn

Adexar

31 juli 2021

Seguris

31 juli 2021

Osiris

31 juli 2020

Retengo Plust

31 oktober 2021

Ceriax

31 juli 2021

Hittestress 

De afgelopen tijd hebben we te maken gehad met hoge temperaturen en droge omstandigheden . De hoge temperaturen en de droogte kunnen stress veroorzaken bij planten. Onder stressvolle omstandigheden gaat de plant zijn eigen eiwitten afbreken, om voldoende vrije aminozuren te hebben om de moeilijke periode door te komen. Nu de temperaturen weer wat gedaald zijn gaat de plant zich herstellen. Om het gewas te ondersteunen bij dit herstel kan er 2-3 ltr/ha Cropactiv Aminoboost gespoten worden. Cropactiv Aminoboost bevat diverse aminozuren die de plant nodig heeft om te herstellen van de hitte stress. Een andere mogelijkheid is 2-3 ltr/ha Foliplus Amino NPK, naast de aminozuren geeft u het gewas dan ook stikstof, fosfaat, kalium, magnesium en diverse sporenelementen. Beide producten kunt u toevoegen aan de schimmelbestrijding.

Advies:

  • 2-3 ltr/ha Cropactiv Aminoboost
  • 2-3 ltr/ha Foliplus Amino NPK, naast aminozuren bevat dit product ook stikstof, fosfaat kalium magnesium en diverse sporenelementen.

Alternaria

Door de groeizame omstandigheden in de periode voor de droogte en de inzet van Narita zorgt er voor dat er weinig aantasting van Alternaria gevonden werd. Houd echter de ontwikkeling van deze ziekte in de gaten. Meestal gaat deze zich de tweede helft van augustus sterk ontwikkelen. Door de warme en droge omstandigheden van de afgelopen periode is het gewas verzwakt en gevoeliger voor Alternaria. Houd uw gewas beschermd en blijf middelen toepassen voor de Alternaria bestrijding. Hanteer een interval van 14 dagen met onderstaande middelen.

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Narita

Difenoconazool

0,5 ltr/ha

4

10

Signum

Boscalid / pyraclostrobin

0,2 kg/ha

4

14

Vendetta

Azoxystrobin/ fluazinam

0,5 ltr/ha

3

7

Advies:

  • 0,5 ltr/ha Narita
  • 0,2 kg/ha Signum.
  • 0,5 ltr/ha Vendetta

Bonenspintmijt

De afgelopen periode zien we op steeds meer percelen aardappelen afstervende randen. Veelal wordt dit veroorzaakt door de bonenspintmijt. Deze mijten zijn met het blote oog niet te zien en veroorzaken zuigschade aan het blad, deze schade doet denken aan een gebrekziekte. Een bestrijding kan worden uitgevoerd op de plekken in het perceel waar schade is te zien.

Advies:

  • 0,5 ltr/ha Movento (let op aanvullende toepassingsvoorwaarden op het etiket)

Controleer regelmatig uw perceel, bij de eerste aanwezigheid van bonenspintmijt de bespuiting uitvoeren. Belangrijk is om te spuiten op een vitaal gewas en onder groeizame omstandigheden zodat er voldoende opname is. Gebruik minimaal 500 ltr/ha water.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid