Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 18

In dit akkerbouwbericht vind u informatie over de kiemrustbehandeling in aardappelen, bewaarziekten van pootgoed en de ziektebestrijding in suikerbieten

Akkerbouwbericht 18

Vernieuwde website Agriant

De vernieuwde website van Agriant is online. Op onze website vindt u het laatste nieuws, kunt u akkerbouwberichten teruglezen en diverse productfolders downloaden. Neem snel een kijkje op onze vernieuwde website: www.agriant.nl

Veiligheidstermijn uienmiddelen

Houdt bij de ziektebestrijding in zaaiuien de veiligheidstermijn van de verschillende middelen in de gaten. Middelen zoals Fubol Gold, Valbon en de Mancozeb bevattende middelen (Dithane DG/Tridex DG/ Milcozeb DG) hebben een veiligheidstermijn van 28 dagen. Om te voorkomen dat u in de knel komt met de laatste bespuitingen voor de oogst is het advies deze laatste bespuitingen uit te voeren met een middel met een korte veiligheidstermijn zoals Fandango of Acrobat.

Middel

Veiligheidstermijn

Middel

Veiligheidstermijn

Dithane DG/Tridex DG/ Milcozeb DG

28 dagen

Luna Experience

7 dagen

Fubol Gold

28 dagen

Scala

14 dagen

Valbon

28 dagen

Tracer

7 dagen

Acrobat

14 dagen

Batavia

7 dagen

Fandango

14 dagen

Benevia

14 dagen

Advies laatste bespuitingen:

  • 2,5 kg/ha Acrobat
  • 1,25 ltr/ha Fandango

Kiemrustbehandeling aardappelen

Voor zetmeel of consumptieaardappelen die lang bewaard moeten worden, is het aan te raden om een kiemrustbehandeling toe te passen. Het toepassen van Crown MH geeft tijdens de bewaring een betere kiemrust, daarnaast zorgt het voor minder opslag in de volgteelt. Voor een goede opname van het middel is het belangrijk dat het gewas nog minimaal 3 weken bij voorkeur 5 weken voor de loofdoding wordt behandeld. Om het optimale moment van spuiten te bepalen is het uitvoeren van een proefrooiing noodzakelijk. Minimaal 80% van de te oogsten knollen moeten een diameter van > 25 mm hebben. Na het toepassen stopt de celdeling van de knollen maar de celgroei en cel strekking gaan door. Controleer uw perceel en overleg indien nodig met uw adviseur.

Advies:

  • 11 ltr/ha Crown MH

Voor een optimale werking is het belangrijk om te spuiten met 500 ltr/ha water, op een goed groeiend, vitaal gewas. Belangrijk is dat na bespuiting het nog minimaal 10 uur droog is. Spuit Crown MH niet wanneer er dagtemperaturen van 25 graden of meer worden verwacht.

Bewaarziekten pootaardappelen

Bij het inschuren van de aardappelen is het een goed moment om ze te beschermen tegen bewaarziekten zoals zilverschurft, fusarium en phoma. Deze ziekten kunnen gedurende het bewaarseizoen voor kwaliteitsproblemen zorgen. Een toepassing direct bij het inschuren heeft als voordeel dat de aardappelen vanaf het begin goed worden beschermd, en ziekten zich in de bewaring niet uitbreiden.

Advies:

  • 150 ml/ton Diabolo (verdunnen in ongeveer 2 ltr water, gelijkmatig verdelen over de knollen.)

 Let op: Behandelde aardappelen zijn niet geschikt voor menselijke/dierlijke consumptie

Knolbescherming aardappelen

Tegen het einde van het groeiseizoen is het verstandig om over te stappen naar Phytophthora middelen die ook een knolbescherming geven.

Advies:

  • 0,5 ltr/ha Ranman Top
  • 1,2 ltr/ha Infinito
  • 0,3 ltr/ha Canvas + Mancozeb bevattend middel

Schimmelbestrijding suikerbieten

De eerste bespuitingen tegen bladschimmels zijn inmiddels uitgevoerd. Controleer uw gewas regelmatig. Op sommige percelen worden al aantastingen van Cercospora gevonden. Het gezond houden van het blad is belangrijk om de maximale opbrengst te behalen. Aangetaste bieten vormen nieuw blad wat ten koste gaat van het suikergehalte van de bieten. Zorg dat uw schema gesloten blijft zodat de bieten beschermt blijven tot aan de oogst. Hanteer hierbij een spuitinterval van ongeveer 3 weken. Houd bij de laatste bespuitingen rekening met de veiligheidstermijn van de middelen zodat u niet verrast wordt door een lange veiligheidstermijn. Houd er rekening mee dat maximaal 50 % van de bespuitingen mag worden uitgevoerd met een strobilurine bevattend middel. Een overzicht van de toegelaten middelen en hun veiligheidstermijn vindt u hieronder. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Middel

Werkzame stoffen

Groep/klasse

Dosering

Max. Aantal bespuitingen

Veiligheidstermijn

Opus Team*

Epoxiconazool  Fenpropimorf

Triazool Morpholine

1 ltr/ha

2

46 dagen

Retengo Plust

 Epoxiconazool pyraclostrobin

Triazool Strobilurine

1 ltr/ha

1

28 dagen

Sphere

Trifloxystrobine Cyproconazool

Strobilurine Triazool

0,35 ltr/ha

2

21 dagen

Spyrale**

Difenoconazool  Fenpropidin

Triazool

 niet ingedeeld

1 ltr/ha

2

28 dagen

Borgi

Difenoconazool

Triazool

0,4 ltr//ha

2

21 dagen

Bicanta

Difenoconazool

Azoxystrobin

Triazool

Strobilurine

1 ltr/ha

2

21 dagen

Mirador Xtra

Cyproconazool

Azoxystrobin

Triazool

Strobilurine

1 ltr/ha

2

35 dagen

** let op de sterke driftbeperkende maatregelen voor Spyrale voor percelen grenzend aan oppervlakte water. (95 % dop met 0,5 meter teeltvrijezone of 90 % dop  met 1 meter teeltvrije zone).

Advies schimmelbestrijding:

 

Schema met Opus Team*

Dosering

Schema 1 zonder Opus Team

Dosering

Schema 2 zonder Opus Team

Dosering

T 1

Opus Team*

1 ltr/ha

Rentengo Plust Borgi

1 ltr/ha + 0,4 ltr/ha

Mirador Xtra

1 ltr/ha

T 2

Rentengo Plust Borgi

1 ltr/ha 0,4 ltr/ha

Spyrale

1 ltr/ha

Retengo Plust

Borgi

1 ltr/ha

0,4 ltr/ha

T 3

Spyrale

1 ltr/ha

Mirador Xtra

1 ltr/ha

Spyrale

1 ltr/ha

T 4

Sphere

0,35 ltr/ha

Spyrale

1 ltr/ha

Borgi

0,4 ltr/ha

* Opus Team mag niet meer verkocht worden, het mag opgebruikt worden tot 31 oktober 2020

Let op: Opus Team,en Spyrale mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid