Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 16

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de loofdoding van pootgoed en het groenbemesteradvies van Agriant.

Akkerbouwbericht 16

Actueel

Op dit moment komt de oogst van de eerste wintergerst op gang. Ook de eerste percelen wintertarwe beginnen af te rijpen. In sommige percelen zomergerst heeft men last van doorwas door het weer van de afgelopen weken. Let op, wanneer u baktarwe of brouwgerst teelt is het toepassen van een pre-harvest bespuiting met glyfosaat niet toegestaan. Wanneer u dit wel doet wordt het product gedegradeerd tot voertarwe of voergerst.

Loofdoding pootgoed

De eerste pootaardappelen zullen binnenkort aan de maat zijn, het loof kan dan worden vernietigd. Om het loof te vernietigen zijn er meerdere mogelijkheden: loofklappen met of zonder rijenspuit, looftrekken en volvelds spuiten. Veelal is een combinatie van maatregelen nodig om het loof te vernietigen. Door het wegvallen van de middelen Tuber Mission/Reglone moet de loofdoding op andere manier aangepakt worden. Belangrijk is dat de luis bestrijding en Phytophtora bestrijding door moeten gaan totdat het gewas helemaal dood is.  De overgebleven middelen werken niet zo snel als Tuber Mission/Reglone. Er vindt een meer natuurlijke afrijping plaats, daarom is het belangrijk om ongeveer 7 dagen eerder met de loofdoding te beginnen dan dat u gewend was.

Middel

Toepassing

Max dosering per keer

Maximale dosering per ha

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Spotlight Plus

Ongeklapt/geklapt Volvelds

1 ltr/ha

 

1

 

 

Geklapt rij

0,5 ltr/ha

 

1

 

Quickdown

Volvelds

0,8 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

 

Geklapt rij

0,4 ltr/ha

1,6 ltr

2

5

Advies loofdoding met klappen op een vitaal gewas:

 1. 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na ongeveer 5-7 dagen: loofklappen
 3. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding met klappen op een afrijpend gewas:

 1. Loofklappen
 2. Tijdens klappen of na 1 dag: 1 ltr/ha Spotlight Plus + 1 ltr/ha Robbester

Advies loofdoding zonder klappen:

 1. 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 2. Na 5-7 dagen: 0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 3. Na 5-7 dagen: 1 ltr/ha Spotlight Plus + 1 ltr/ha Robbester

Bij alle volvelds bespuitingen is het belangrijk voldoende water te gebruiken. Gebruik bij conventionele spuittechniek 300-500l water per ha, om het gewas zo goed mogelijk te bedekken. Daarnaast is het bij Quickdown en Spotlight Plus belangrijk dat het minimaal 3 uur licht blijft om goed te kunnen werken, spuit deze middelen daarom niet ’s avonds laat. Het beste resultaat wordt behaald bij het spuiten op een drogend dauwnat gewas in de ochtend. Dan heeft u het beste effect en de meeste zonuren natijd.

Blijf zolang het gewas nog groen is middelen voor luis en phytophthora bestrijding toevoegen

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 0,25 Calypso/Bariard of 0,2 ltr/ha Closer (max 1 x na de bloei)

Let op: Spotlight Plus mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Groenbemesters

Na de teelt van een graangewas is een ideaal moment om een groenbemesters in te zaaien. De keuze voor een groenbemester is volledig afhankelijk van de aanwezige aaltjes en de besmettingsgraad. Een verkeerde groenbemesterkeuze kan voor een flinke toename van schadelijke aaltjes zorgen.

Zijn aaltjes geen probleem, richt dan uw focus juist op het stimuleren van bodemleven, organische stof en structuurverbetering, en kies dan voor een groenbemestermengsel. Ook zullen veel bedrijven een groenbemester inzaaien om te kunnen voldoen aan hun ecologisch aandachtsgebied binnen het GLB. In deze situatie bent u verplicht om een mengsel te zaaien van minimaal twee soorten waarvan elk minimaal 3% aanwezig is in het mengsel.

Groenbemester

Bieten cysteaaltje

Meloidogyne chitwoodi

Meloidogyne falax

Pratylenchus penetrans

Trichodoriden

Bladrammenas

Valencia

-

-

-

· · ·

· ·

Gele Mostert

Iris

-

· ·

· ·

· · ·

· ·

Japanse haver

Exito

?

· · ·

?

-

?

Tagetes Patula

-

-

-

- -

?

Legenda Vermeerdering

 

 

?

onbekend

·

weinig vermeerdering

- -

actieve afname

· ·

matige vermeerdering

-

natuurlijke afname

· · ·

sterke vermeerdering

Groenbemester

Geschikt voor vergroening

Vorst- gevoelig

Schema Zaaitijdstippen

N-gift

Kg N/ha

mei

juni

juli

augustus

september

Valencia PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60

Iris PLUS

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60

Exito Tagetes

JA

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60

Tagetes Patula

NEE

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-80

Viterra Universail

JA

DEELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60

Viterra Trio

JA

DEELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60

Viterra Multikulti

JA

DEELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60

Advies BCA en Meloidogyne chitwoodi/falax:

 • Bladrammenas Valencia GLB plus, advieshoeveelheid: 20-30 kg/ha

Advies Pratylenchus penetrans:

 • Japanse haver Exito + tagetes, advieshoeveelheid: 70-80 kg/ha
 • Tagetes Patula, advieshoeveelheid: 6-12 kg/ha

Advies geen schadelijke aaltjes:

 • Viterra Universail, advieshoeveelheid: 25 kg/ha. Mengsel van Japanse haver, Facelia en Alexandrijnse klaver.
 • Viterra Trio, advieshoeveelheid: 20-25 kg/ha. Mengsel van Bladrammenas, Alexandrijnse klaver en Facelia.
 • Viterra Multikulti, advieshoeveelheid: 25 kg/ha. Mengsel van Zomerwikke Japanse haver, Facelia en Alexandrijnse klaver.

Bemesting

Voor een goede beginontwikkeling van een groenbemester is een stikstofgift aan de basis belangrijk. Iedere groenbemestertype heeft zijn eigen stikstofbehoefte. In de bovenstaande tabel vindt u per groenbemester de aanbevolen bemesting.  Indien het stro verhakseld is, dient u de adviesdosering te verhogen met 30 kg N/ha.Meer informatie over groenbemesters kunt u vinden in onze groenbemesterfolder of neem contact op met uw adviseur. 


Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid