Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 15

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de bestrijding van Alternaria in aardappelen en de bladbemesting van zaaiuien

Akkerbouwbericht 15

Hittestress 

De afgelopen tijd hebben we te maken gehad met hoge temperaturen en droge omstandigheden . De hoge temperaturen en de droogte kunnen stress veroorzaken bij planten. Onder stressvolle omstandigheden gaat de plant zijn eigen eiwitten afbreken, om voldoende vrije aminozuren te hebben om de moeilijke periode door te komen. Nu de temperaturen weer wat gedaald zijn gaat de plant zich herstellen. Om het gewas te ondersteunen bij dit herstel kan er 2-3 ltr/ha Cropactiv Aminoboost gespoten worden. Cropactiv Aminoboost bevat diverse aminozuren die de plant nodig heeft om te herstellen van de hitte stress. Een andere mogelijkheid is 2-3 ltr/ha Foliplus Amino NPK, naast de aminozuren geeft u het gewas dan ook stikstof, fosfaat, kalium, magnesium en diverse sporenelementen. Beide producten kunt u toevoegen aan de schimmelbestrijding.

Advies:

 • 2-3 ltr/ha Cropactiv Aminoboost
 • 2-3 ltr/ha Foliplus Amino NPK, naast aminozuren bevat dit product ook stikstof, fosfaat kalium magnesium en diverse sporenelementen.

Alternaria

De schimmelziekte Alternaria solani kan een aardappelgewas actief en zeer snel infecteren. Alternaria alternata is een zwakte schimmel en heeft een beschadiging of invalspoort nodig om te kunnen infecteren. Vooral op percelen die last hebben van droogte of andere stressomstandigheden kan Alternaria alternata veel schade veroorzaken. Een goede bemestingstoestand, structuur en groeiomstandigheden zijn de belangrijkste preventieve maatregelen.

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Aantal toepassingen

Min. Interval (dagen)

Narita

Difenoconazool

0,5 ltr/ha

4

10

Signum

Boscalid / pyraclostrobin

0,2 kg/ha

4

14

Vendetta

Azoxystrobin/ fluazinam

0,5 ltr/ha

3

7

Advies:

Start tijdig (uiterlijk 2/3 bloei). De werking is vooral preventief. Hanteer een interval 14 dagen.

 • 0,5 ltr/ha Narita
 • 0,2 kg/ha Signum.
 • 0,5 ltr/ha Vendetta

Schema’s met mancozeb hebben een nevenwerking tegen Alternaria, maar vervangen een bespuiting van Narita of Signum niet. Narita heeft naast een preventieve ook een lichte curatieve werking. Vanwege de curatieve werking dit middel na 2 toepassingen afwisselen (resistentiemanagement).

Rassen die gevoelig zijn voor mangaan en magnesiumgebrek zijn vaak ook gevoeliger voor Alternaria. Om uw gewas extra te ondersteunen is het uitvoeren van een bladbemesting met mangaan en magnesium aan te raden.

Advies:

 • 2,5 l/ha Foliplus Mangaan + Mg

Let op: Narita mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Sclerotinia (rattenkeutelziekte)

De laatste jaren zien we steeds vaker een besmetting met Sclerotinia in aardappelen, beter bekend als rattenkeutelziekte. Sclerotinia kan in aardappelen een flinke opbrengstderving geven. Sclerotinia kan alleen preventief bestreden worden. Voor Sclerotinia zijn geen middelen beschikbaar, wel zijn er enkele phytophthora /alternaria middelen die een nevenwerking hebben. Wanneer u op een perceel problemen verwacht met Sclerotinia, is het verstandig om gebruik te maken van een phytophthora/ alternaria middel met een nevenwerking.

Advies:

 • 0,2-0,4 ltr/ha Shirlan Gold
 • 0,2 kg/ha Signum
 • 0,5 ltr/ha Vendetta

Bladbemesting zaaiuien

Door de aanhoudende droogte hebben de uien het zwaar. Uien hebben een beperkt en ondiep wortelstelsel en kunnen hierdoor onder droge omstandigheden slecht vocht en nutriënten opnemen. Om de groei te stimuleren en het gewas vitaal te houden kunt u bladmeststoffen of aminozuren meespuiten tijdens de ziektebestrijding. Foliplus Vitaal bevat zwavel, koper, mangaan en zink. Dit zijn allemaal belangrijke elementen om de uien vitaal te houden. Foliplus Vitaal zorgt ervoor dat de plant voldoende zwavel en zink krijgt voor een gezonde start van de teelt. Voldoende koper kan bacterierot voorkomen. Start hiermee bij de ziektebeheersing.

Advies:

 • 2-3 ltr/ha Foliplus Amino NPK, naast aminozuren bevat dit product ook stikstof, fosfaat, kali, magnesium en diverse sporenelementen
 • 5 kg/ha Poly-Feed Duetto, naast stikstof en kali bevat dit product diverse sporenelementen zoals mangaan, zink, borium, koper en molybdeen.
 • 2-3 lr/ha Foliplus Vitaal, bevat zwavel, koper, mangaan en zink

Spuit deze producten mee met de ziektebestrijding, bij voorkeur in de avond voor een goede opname. Let op de mengvolgorde.

Bonenspintmijt

Droge warme jaren geven problemen met bonenspintmijt. Bonenspintmijten zijn met het blote oog niet te zien alleen de schade veroorzaakt door het zuigen aan het blad wordt zichtbaar. Deze schade doet denken aan een gebrekziekte. Vaak begint het aan de perceelsranden. Het regelmatig maaien van slootkanten heeft een positief effect op het voorkomen van een aantasting met de bonenspintmijt. De gevoeligheid voor de bonenspintmijt is ras afhankelijk. Hieronder vindt u een overzicht met gevoelig een minder gevoelige rassen.

Gevoelig voor bonenspintmijt:

Minder gevoelig voor bonenspintmijt:

Saprodi

Festien

Aveka

Fontane

Altus

Axion

BMC

Novano

Markies

 

Controleer regelmatig uw perceel, bij de eerste aanwezigheid van bonenspintmijt de bespuiting uitvoeren. Belangrijk is om te spuiten op een vitaal gewas zodat er voldoende opname is Gebruik minimaal 500 ltr/ha water.

Advies:

 • 0,5 ltr/ha Movento (let op aanvullende toepassingsvoorwaarden op het etiket)

Bladbemesting Suikerbieten

Gezonde bieten zijn minder gevoelig voor bladziektes zoals Cercospora en Stemphylium. Door de droogte van de afgelopen tijd is de opname van nutriënten moeilijk voor de bieten. Door het toevoegen van een bladmeststof aan de ziektebestrijding kunt u uw gewas vitaal en gezond houden.

Advies:

 • 3 ltr/ha Foliplus Supremo naast stikstof, kali en magnesium bevat Foliplus Supremo ook diverse sporenelementen zoals mangaan, borium en molybdeen.
 • 2-3 ltr/ha Foliplus Amino NPK, naast aminozuren bevat dit product ook stikstof, fosfaat, kali, magnesium en diverse sporenelementen

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid