Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 14

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de ziektebestrijding in suikerbieten en zaaiuien

Akkerbouwbericht 14

Schimmelbestrijding suikerbieten

De eerste aantasting van bladschimmels in suikerbieten zijn reeds waargenomen. Volg de berichten van de Bladschimmelwaarschuwingsdienst van de suikerindustrie. Controleer ook uw eigen gewas regelmatig. Voer bij het zien van de eerste vlekjes een bespuiting uit met één van onderstaande middelen:

Middel

Werkzame stoffen

Groep/klasse

Dosering

Max. Aantal bespuitingen

Veiligheidstermijn

Opus Team*

Epoxiconazool  Fenpropimorf

Triazool Morpholine

1 ltr/ha

2

46 dagen

Retengo Plust

 Epoxiconazool pyraclostrobin

Triazool Strobilurine

1 ltr/ha

1

28 dagen

Sphere

Trifloxystrobine Cyproconazool

Strobilurine Triazool

0,35 ltr/ha

2

21 dagen

Spyrale**

Difenoconazool  Fenpropidin

Triazool

 niet ingedeeld

1 ltr/ha

2

28 dagen

Borgi

Difenoconazool

Triazool

0,4 ltr//ha

2

21 dagen

Bicanta

Difenoconazool

Azoxystrobin

Triazool

Strobilurine

1 ltr/ha

2

21 dagen

Mirador Xtra

Cyproconazool

Azoxystrobin

Triazool

Strobilurine

1 ltr/ha

2

35 dagen

** let op de sterke driftbeperkende maatregelen voor Spyrale. (95 % dop en 30 cm boomhoogte met 0,5 meter teeltvrijezone of 90 % dop en 30 cm, met 1 meter teeltvrije zone

Door resistentie vorming hebben strobilurines hun werking op Cercospora voor een groot deel verloren. Om uw bieten voldoende te beschermen is het belangrijk om een hoge dosering triazolen te spuiten. Het vaak afwisselen of mengen van triazolen helpt resistentie vorming te voorkomen. Bij het mengen van twee triazool bevattende middelen is het belangrijk om van beide de volledige dosering aan te houden. Voor een betere werking en opname van de bespuiting kan er 0,5 – 0,6 ltr/ha Adigor of 0,5 ltr/100 ltr water Squall aan  toegevoegd worden.

Advies schimmelbestrijding

 

Schema met Opus Team*

Dosering

Schema 1 zonder Opus Team

Dosering

Schema 2 zonder Opus Team

Dosering

T 1

Opus Team*

1 ltr/ha

Rentengo Plust Borgi

1 ltr/ha + 0,4 ltr/ha

Mirador Xtra

1 ltr/ha

T 2

Rentengo Plust Borgi

1 ltr/ha 0,4 ltr/ha

Spyrale

1 ltr/ha

Retengo Plust

Borgi

1 ltr/ha

0,4 ltr/ha

T 3

Spyrale

1 ltr/ha

Mirador Xtra

1 ltr/ha

Spyrale

1 ltr/ha

T 4

Sphere

0,35 ltr/ha

Spyrale

1 ltr/ha

Borgi

0,4 ltr/ha

Controleer vanaf 2 weken na de bespuiting de percelen op nieuwe aantastingen. Voer op tijd een vervolgbespuiting uit. Afwisselen van de middelen en actieve stoffen geeft het beste resultaat.

* Opus Team mag niet meer verkocht worden, het mag opgebruikt worden tot 31 oktober 2020

Let op: Opus Team,en Spyrale mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Schimmelbestrijding zaaiuien

Wanneer de planten van de afzonderlijke rijen elkaar raken kan er gestart worden met de ziektebestrijding in de uien. Dit jaar hebben we een schema samengesteld die een goede bescherming biedt tegen de meest voorkomende ziektes in uien.

 

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Maximaal aantal toepassingen

Minimaal gewas Stadium

Maximaal gewas stadium

Interval in dagen

Tridex DG

Mancozeb

2 kg/ha

5

-

-

10

Pencozeb DG

Mancozeb

2 kg/ha

5

-

-

10

Milcozeb  DG

Mancozeb

2,5 kg/ha

4

-

Vanaf bolling

Voor bolling

-

14

7

Fubol Gold

Metalaxyl-m

Mancozeb

2 kg/ha

3

-

Vanaf bolling

Voor bolling

-

10

7

Acrobat

Dimethomorf

Mancozeb

2,5 kg/ha

4

-

Vanaf bolling

Voor bolling

-

12

7

Valbon

Benthiavalicarb

Mancozeb

2

6

 

(2x blok á 3x)

-

Begin bolling

Voor bolling

-

14

7

30 (blok)

Luna Experience

Fluopyram

Tebuconazool

0,5 ltr/ha

2

-

-

7

Scala

Pyrimethanil

1,5-2 ltr/ha

2

3e pijpje

50% strijken

10

 

Fandango**

Fluoxastrobine

Prothioconazool

1-1,25 ltr/ha

4

Vanaf bolling

 

5 (1e 3x)

10 (4e)

Advies spuitschema fungiciden zaaiuien:

Bespuiting

Middelen + dosering

1e besp.

2,5 kg/ha Mancozeb* ( Milcozeb) of 2 kg/ha Valbon + 0,5% Squall

2e besp.

2,0 kg/ha Fubol Gold + 0,5% Squall

3e besp.

2,0 kg/ha Fubol Gold + 0,5% Squall

4e besp.

2 kg/ha Mancozeb* (Tridex) + 0,5 ltr/ha Luna Experience + 0,5% Squall

5e besp.

2,5 kg/ha Mancozeb* ( Milcozeb) of 2 kg/ha Valbon  + 0,5% Squall

6e besp.

2 kg/ha Mancozeb* (Tridex) + 0,5 ltr/ha Luna Experience + 0,5% Squall

7e besp.

2,5 kg/ha Mancozeb* ( Milcozeb)  of 2 kg/ha Valbon + 0,5% Squall

8e besp.

1,25 ltr/ha Fandango**

9e besp.

1,25 ltr/ha Fandango** / 2,5 kg/ha Acrobat DF + 0,5% Squall

Opmerkingen:

 • *Bij Mancozeb wisselen tussen diverse merken in verband met spuitinterval.
 • Bij een hoge valse meeldauw druk de Mancozeb vervangen door Valbon of Acrobat. Deze middelen hebben een betere werking.
 • Luna Experience, Fandago en Scala toevoegen voor een brede werking op bladvlekkenziekte.
 • **Bij Fandango geen Squall toevoegen in verband met gewasreactie
 • Laatste bespuiting uitvoeren met 1,25 l Fandango of 2,5 kg Acrobat in verband met de kortere veiligheidstermijn (14 dagen) ten opzichte van Mancozeb (28 dagen).
 • Dosering Squall (hechter en uitvloeier) is 0,5%. Bij 250 l water dus 1,25 l Squall.
 • Indien zowel GBM als bladmeststoffen als Squall in de tank gaan is de beste volgorde:
  • Minimaal 50% van de tank vullen met water, roerder aan
  • Poedervormige GBM
  • Vloeibare GBM
  • Aanvullen tot min 75% water
  • Driftreductors als Squall
  • Bladmeststoffen en plantversterkers
  • Afvullen tot 100%

Let op: Luna Experience mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid