Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 13

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de overbemesting in aardappels en zaaiuien, aanpak van de uienvlieg en de onderbladbespuiting in mais

Akkerbouwbericht 13

Overbemesting zaaiuien

Op dit moment beginnen de meeste percelen zaaiuien te bollen. Rond de bolling kan in de uien een overbemesting van stikstof en kali worden gegeven. Kali is zeer bepalend voor de kwaliteit van uw uien. Zo zorgt kali voor de aanmaak en het transport van zetmeel en suikers en voor een goede vochtregulering in de plant. Zaaiuien hebben gedurende het seizoen 180 tot 200 kg zuivere kali nodig. Daarnaast is ook voldoende stikstof nodig voor de loofontwikkeling en dus het ontwikkelen van voldoende rokken. De laatste N-gift in zaaiuien moet in de komende week (5-10 dagen voor de langste dag van 21 juni) gegeven worden.

Advies:

 • 200 kg/ha Kaliumsulfaat + 150 kg/ha KAS (afhankelijk van de eerdere giften)
 • 300 kg/ha NK 16-0-32 (afhankelijk van de eerdere giften)

Neem voor specifieke vragen voor de overbemesting van uw gewas contact op met uw adviseur.

Uienvlieg

In gebieden met veel zaaiuien zien we op dit moment een hoge druk van de uienvlieg. Door het wegvallen van de insecticide coating zien we meer schade in zaaiuien. Contoleer uw percelen op de aanwezigheid van uienvlieg en zijn larven, en voer waar nodig een bespuiting uit. Benevia is een nieuw middel en heeft een duurwerking van ongeveer 3 weken. De werking berust op het middel wat op de uienplant zit welke de vlieg opneemt door contact, vandaar dat voldoende gewasvolume de werking zal verbeteren. Het moment van toepassen moet nauwkeurig bepaald worden, neem altijd eerst contact op met uw adviseur.

Advies:

 • 0,75 ltr/ha Benevia* + 1-2 ltr/ha Robbester

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

*Het etiket van Benevia heeft strenge toepassingsvoorwaarden. Raadpleeg het etiket, of vraag uw adviseur.

Let op Benevia mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onderbladbespuiting mais

Indien er nog (wortel)onkruiden over zijn gebleven in de mais zijn die nog prima te bestrijden door middel van een onderbladbespuiting (met drobleg of verlengde spuitdop).

Advies: (ook mogelijk bij gras onderzaai)

 • 0,7 ltr/ha Kart, Sterk op o.a. haagwinde, veelknopigen en zwarte nachtschade
 • 0,6 ltr/ha Banvel, Sterk op o.a. haagwinde, melde soorten en veelknopigen
 • 0,3 kg/ha Casper + uitvloeier. Sterk op o.a. haagwinde, ganzevoetachtigen, kamille en melde soorten. 
 • 0,02 kg/ha Peak + uitvloeier. Sterk op m.n. kamille, ridderzuring en fluitekruid
 • 0,6 ltr/ha Starane top. Sterk op o.a. haagwinde, veelknopigen en aardappelopslag

Zonder onderzaai kunnen alle maisherbiciden voor onderblad bespuitingen worden toegepast, maar heeft Monsoon Active wel een voorkeur gezien zijn brede werking op grassen en lastige onkruiden die er in deze situatie vaak staan. Let op, Monsoon Active werkt niet op gladvingergras.

Advies zonder onderzaai:

 • 1 ltr/ha Monsoon Active

Let op: Casper en Peak mogen maar 1 keer per 3 jaar op hetzelfde perceel worden gebruikt.

Phytophthora aardappelen

De weersomstandigheden zijn de afgelopen dagen zeer wisselend. De Phytophthora druk is op dit moment hoog. Contoleer uw percelen en zorg dat uw gewas beschermt is. Wanneer u enkele aangetaste bladeren vindt in uw gewas is het belangrijk om een extra curatief middel zoals Proxanil of Curzate Partner toe te voegen aan de bespuiting met Nautile/Video of Valbon/Valbon start. Belangrijk is om deze bespuiting twee keer te herhalen.

Advies toevoegen aan de mix:

 • 2 ltr/ha Proxanil
 • 0,2 kg/ha Curzate Partner

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Gebrekziekten in (poot)aardappelen

Droogte en snelle groei kunnen gemakkelijk tot gebreksverschijnselen leiden. Aardappelen reageren snel op tekorten van (sporen)elementen en worden dan ook vatbaarder voor bijvoorbeeld Alternaria. Blijf uw gewas, zeker in deze periode, goed monitoren.

Mangaangebrek:

Mangaangebrek is op veel percelen een terugkerend probleem. De topbladeren worden eerst wat bleekgroen en vouwen zich wat samen (groeikoppen). Later verschijnen, vooral langs hoofdnerven, rijen van talrijke (zwarte) stippen. Mangaangebrek wordt meestal waargenomen op gronden met een hoge pH. Mangaan wordt slecht herverdeeld in de plant, daarom is het belangrijk meerdere malen een bespuiting uit te voeren.

Advies:

 • 0,5- 1 ltr/ha Foliplus mangaannitraat

Magnesiumgebrek:

Bij magnesiumgebrek vertonen de bladeren van de onderste bladetages een lichtgroene kleur tussen de nerven. De bladranden blijven echter nog vrij lang groen. Het tussen de nerven gelegen bladweefsel vergeelt langzaam, terwijl necrotische vlekken aan weerszijden van de middennerf zichtbaar worden. Deze kunnen zich tot de rand van het blad uitstrekken. De bladeren worden bros en vallen vroegtijdig af.

Advies:

 • 2 - 3 l/ha Foliplus Magnesiumnitraat

Foliplus Mn+Mg:

Naast de genoemde enkelvoudige mangaan- en magnesium-bladmeststoffen is er ook een gecombineerd product: Foliplus Mangaan + Mg. Dit de gehaltes van dit product zijn afgestemd op de behoefte van aardappelen.

Advies:

 • 2,5 l/ha Foliplus Mangaan + Mg

Met deze dosering wordt er evenveel gegeven als met 0,5 l/ha Foliplus Mangaannitraat + 2 l/ha Foliplus Magnesiumnitraat.

Overbemesting aardappels

Een overmatige vroegtijdige stikstofbemesting kan in diverse consumptie en zetmeelrassen leiden tot een verhoogde vegetatieve groei, wat ten koste gaat van de knolzetting. Afhankelijk van de stand en de ontwikkeling va het gewas zijn deze rassen toe aan een overbemesting met stikstof. Afhankelijk van de stikstofbehoefte van het ras en de al reeds gegeven bemesting kan de stikstofgift bepaald worden.

Advies:

 • 150-200 kg/ha KAS (afhankelijk van de eerdere giften en de behoefte van het ras)

In aardappelen beïnvloedt zowel kali en stikstof ook de interne kwaliteit van aardappelen. Blauwgevoelige consumptierassen hebben een extra kaligift nodig rond de knolzetting van ongeveer 100 kg/ha zuivere kali Strooi kali in de overbemesting op het tijdstip dat de meeste knolletjes minimaal 1-2 cm groot zijn. Dan zijn ze de gevoelige fase van knolzetting voorbij.

Advies kali:

 • 150 kg/ha Kali 60 of 200 kg/ha Kaliumsulfaat

Advies kali en stikstof:

 • 300-350 kg/ha NK 16-0-32 (afhankelijk van de eerdere giften en de behoefte van het ras

Neem voor specifieke vragen voor de overbemesting van uw gewas contact op met uw adviseur.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid