Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 12

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de Phytophthora bestrijding  in aardappelen en plantversterkers

Akkerbouwbericht 12

Coloradokevers aardappelen

Momenteel worden op de eerste percelen al coloradokevers waargenomen. Controleer uw percelen en voer waar nodig een bespuiting uit.  Gazelle en Calypso nemen zowel luizen als coloradokevers mee. Vindt u een bespuiting tegen luizen niet nodig, maar wilt u wel coloradokevers aanpakken? Kies dan voor Coragen. Daarmee ruimt u selectief coloradokever op en spaart u nuttige insecten.

Advies:

 • 0,15 ltr/ha Calypso + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H
 • 0,25 kg/ha Gazelle + 0,25 ltr/ha Uitvloeier H
 • 60 ml/ha Coragen

Fusarium-behandeling wintertarwe

De groei van de wintertarwe gaat hard, wanneer het tijdens de bloeifase een periode van 24 uur aaneengesloten bladnat is, en het is langer dan 2 weken geleden dat u een ziektebestrijding heeft uitgevoerd, dan adviseren wij een bespuiting uit te voeren tegen aarfusarium

Advies:

 • 1 ltr/ha Prosaro of 1 ltr/ha Osiris

Let op: Prosaro mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Plantversterkers Cropactive Aminoboost en Amino NPK

Onder droge en schrale omstandigheden van de afgelopen periode hebben sommige gewassen last van stress. Om groeireductie te voorkomen is het inzetten van aminozuren aan te bevelen. Aminozuren zijn bouwstenen van peptiden en eiwitten die essentieel zijn voor de energiehuishouding en het goed laten functioneren van de plant. Bij het toedienen van goed opneembare aminozuren aan de plant, kan deze aanzienlijk besparen op energie die nodig zou zijn geweest om aminozuren aan te maken. 

De aminozuren in CropActiv Aminoboost versnellen het herstel van de plant na een stressperiode. Door het gewas op tijd te behandelen voor de afrijpingsperiode, kan de groei worden verlengd.

Wanneer u naast aminozuren ook extra nutriënten wilt geven aan uw gewas is Cropactive Amino NPK de juiste keuze. Naast aminozuren bevat Cropactive Amino NPK ook: stikstof, fosfaat kalium, magnesium, ijzer, mangaan, zink, borium, molybdeen, koper en kobalt.  

Advies Cropactive Aminoboost:

 • 1-3 ltr/ha toegevoegd aan de herbicide/fungicide bespuiting, eventueel herhalen wanneer nodig.

Advies Cropactive Amino NPK:

 • 2-3 ltr/ha toegevoegd aan de herbicide/fungicide bespuiting, eventueel herhalen wanneer nodig.

Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Phytophthora bestrijding aardappels

De bestrijding van phytophthora in aardappelen vraagt binnenkort weer de nodige aandacht.  Vanaf opkomst van de aardappelen bestaat er al risico op infectie met phytophthora. Om deze reden adviseren wij snel na opkomst van de aardappelen te starten met de bestrijding. Schema’s met producten die Mancozeb bevatten hebben een meerwaarde op de bestrijding van Alternaria.

 

Middel

Werkzame stoffen

Max dosering

Maximaal aantal toepassingen

Minimaal gewas Stadium

Maximaal gewas stadium

Interval in dagen

Nautile/Video WG

Cymoxanil

Mancozeb

2 kg

2

6 (max 8)

-

Voor sluiten

Sluiten gewas

-

10

7

Nautile/ Video WP

Cymoxanil

Mancozeb

2,25 kg

2

6 (max 8)

-

Voor sluiten

Sluiten gewas

-

11

7

Valbon start

Benthiavalicarb

mancozeb

1,6 kg

6

-

-

7

Valbon

Benthiavalicarb

Mancozeb

2 kg

8

-

Voor sluiten

Sluiten gewas

-

9

7

Revus

mandipropamid

0,6 ltr

6

-

-

7

Zorvec Enicade Nzeb

Oxathiapiprolin

Mancozeb

0,15 ltr + 1,5 kg

4 (max 3x in 1 blok)

-

-

7

Zorvec Enicade Ntec

Oxathiapiproline

Amisulbrom

0,15 ltr + 0,3 ltr

4 (max 3x in 1 blok)

-

-

7

Infinito

Fluopicolide

Propamocarb

1,2 - 1,6 ltr

5 (6,4 ltr)

-

-

7

Canvas

Amisulbrom

0,5 ltr

6

-

-

7

Ranman Top

Cyazodamid

0,5 ltr

6

-

-

5

Curzate Partner

Cymoxanil

0,2 kg

6

-

-

5

Proxanil

Propamocarb Cymoxanil

2-2,5 ltr

6

-

-

7

 

In het bestrijdingsschema kan onderscheid gemaakt worden in twee belangrijke groeistadia van de aardappelen, de loofgroeifase en de knolbescherming. In de snelle loofgroeifase van het gewas kan er gekozen worden voor Zorvec Enicade. Dit middel is zeer systemisch en groeit dus goed mee in de plant. Het middel kan in een 10-daags schema gespoten worden. Onder cruciale omstandigheden moet er om de 8 dagen gespoten worden, waar anders bij Nautile/Video en Valbon/Valbon Start om de 5 dagen gespoten wordt. Om resistentieontwikkeling te voorkomen moet Zorvec Enicade alleen preventief ingezet worden. Het interval van Nautile/ Video en Valbon/ Valbon Start is afhankelijk van het gewasstadium. BBCH 40 is: stadium sluiten gewas. Als u met een korter interval dan 9 dagen (tot BBCH 40) of 7 dagen (na BBCH 40) dagen wil spuiten, kan dat door de combinatie Nautile/ Video en de combinatie Valbon/ Valbon Start afwisselend in te zeten.

Advies loofgroeifase:

 • 2 kg/ha Nautile WG of Video WG
 • 2,25 kg/ha Nautile WP of Video WP
 • 1,6 kg/ha Valbon Start of 2 kg/ha Valbon
 • 0,6 ltr/ha Revus
 • 0,15 ltr/ha + 1,5 kg/ha Zorvec Enicade Nzeb (Zorvec + Mancozeb)
 • 0,15 ltr/ha + 0,3 ltr/ha Zorvec Enicade Ntec (Zorcec + Canvas)

Advies knolbescherming:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top
 • 1,2 ltr/ha Infinito

Schakelmomenten

Indien onder kritische omstandigheden wordt geschakeld tussen middelen, kan het zinvol zijn om een menging van beide middelen te maken. Het betreft vaak dezelfde combinatie, in lagere dosering, als bij een stopbespuiting. Bij een zichtbare aantasting moet direct 2x een stopbespuiting worden uitgevoerd.

Advies Stopbespuiting:

 • 0,5 ltr/ha Ranman Top + 2 ltr/ha Proxanil
 • 1,2-1,6 ltr/ha Infinito + 0,2 kg/ha Curzate Partner
 • 0,3 ltr/ha Canvas + 2 ltr/ha Proxanil

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid