Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 11

In dit akkerbouwbericht vindt u infromatie over onkruidbestrijding in zaaiuien en aardappelen na opkomst, en de schimmelbestrijding in wintergraan

Akkerbouwbericht 11

Onkruidbestrijding cichorei

De eerste percelen cichorei zijn op dit moment gespoten, om probleemonkruiden nu en verder in het seizoen de baas te blijven is het belangrijk om te beginnen met het opbouwen van de bodemherbiciden. 

Toevoeging van Fontier Optima

Frontier Optima heeft een goede werking tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals eenjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade.

Advies:

 • Dosering Frontier Optima: 0,1 ltr/ha per echt blad. Maximaal 0,9 ltr/ha per seizoen.

Grassenbestrijding

Voor de grassenbestrijding in chicorei zijn twee middelen beschikbaar, belangrijk is om het grassenmiddel apart te spuiten en niet toe te voegen aan de mix.

Advies:

 • 1 ltr/ha Centurion Plus of 2 ltr/ha Fusilade Max

Let op dat de werking van Titus en de grassenmiddelen tegen kan vallen bij een lage relatieve luchtvochtigheid en afgeharde onkruiden. Het beste is om deze middelen ’s ochtends op dauwvochtige onkruid

Onkruidbestrijding zaaiuien

Op (te) grote uien kunt u geen contactbespuiting meer uitvoeren, omdat het gewas dan te veel geraakt wordt en er te veel gewasreactie ontstaat. Daarom is het van belang de bodemherbiciden aan te vullen ter bestrijding van na-kiemers.

Advies bodemherbiciden:

 • 3 ltr/ha Wing P (in 2 toepassingen)
 • 1-1,5 kg/ha Pyramin DF* (in 4 toepassingen)
 • 2,5- 3,25 ltr/ha Stomp (in 3 toepassingen)
 • 0,2 ltr/ha AZ 500 ( in 1 toepassing)

Wanneer de uien nog niet te groot zijn kan er nog een contactbespuiting uitgevoerd worden om de laatste onkruiden op te ruimen:

Adviescontact bespuiting:

 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,3 kg/ha Lentagran + 0,12 ltr/ha Starane, (brede mix op veel onkruiden.)
 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,3 kg Lentagran + 0,5 ltr/ha Boxer, (mix sterk op melde)                      
 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo+ 0,12 ltr/ha Starane top + 0,3 ltr/ha Basagran, (mix sterk op zwaluwtong, zwarte nachtschade en perzikkruid)

De grassenbestrijding wordt vaak als laatste bespuiting uitgevoerd. Spuit op een gezond en vitaal gewas. De grassen moeten hersteld zijn van de vorige bespuiting om voldoende middel op te nemen.

Advies grassenbestrijding:

 • 1-2 ltr/ha Centurion Plus
 • 1 ltr/ha Gallant + 1 ltr/ha Robbester

*Pyramin DF mag niet meer verkocht worden, het mag opgebruikt worden tot 30-6-2020

Let op: Lentagran mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Aardappelopslag en wortelonkruiden in wintergraan

Wilt u nog een wortelonkruidbestrijding uitvoeren tegen akker(melk)distel of aardappelopslag e.a., houd dan rekening met de etiketbeperkingen. Tapir en MCPA mogen na de bloei worden toegepast. Beide middelen mogen maximaal 1 keer per teelt worden toegepast. Wanneer in een perceel aardappelopslag voorkomt is het advies om 0,6 ltr/ha Starane Top te spuiten. Starane Top is toegestaan tot het verschijnen van het vlagblad.

Advies wortelonkruiden:

 • 1 ltr/ha Tapir 1 l +1,5-3,6 ltr/ha MCPA

Advies aardappelopslag:

 • 0,6 ltr/ha Starane top of 1 ltr/ha Tapir + 0,3 ltr/ha Starane Top

Let op: MCPA mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.  

T2 afrijpingsziektebestrijding wintergraan

De wintergerst ontwikkelt zich snel en de percelen komen al in de aar. Vanaf het vlagblad-stadium kan er tegen afrijpingsziekten (o.a. netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, meeldauw en ramularia) worden gespoten.

Zodra in de wintertarwe het vlagblad zichtbaar is, is het tijdstip voor de afrijpingsziektebestrijding aangebroken. In sommige percelen wordt op dit moment een aantasting van gele roest aangetroffen. Het gezond houden van de bovenste drie bladeren en de aar is een voorwaarde om hoge opbrengsten te kunnen behalen. Een bespuiting tegen afrijpingsziekten in deze periode is altijd rendabel.

Advies wintergerst:

 • 1,5 ltr/ha Bontima
 • 1 ltr/ha Skyway Xpro

Advies wintertarwe:

 • 1 ltr/ha Elatus Era
 • 1 ltr/ha Skyway Xpro
 • 2 ltr/ha Ceriax

Indien tussen de eerste bespuiting (T1) en de afrijpingsziektebestrijding (T2) meer dan 3 weken zit verdient het een aanbeveling om de T2 wat vroeger uit te voeren.

Controleer uw percelen op de aanwezigheid van insecten zoals bladluizen of het graanhaantje. Wanneer de schadedrempels overtreden worden kan aan de T2 bespuiting een insecticide worden toegevoegd.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin Super of 50 ml/ha Karate Zeon

Let op: Skyway Xpro en Ceriax mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding aardappelen na opkomst

Na opkomst kan in consumptie en zetmeelaardappelen tegen nakiemers worden gespoten. Belangrijk is dat de aardappels nog niet te groot zijn waardoor er een “parapluwerking” ontstaat. De werking van Titus loopt hard achteruit bij een lage RV, wacht daarom tot het juiste moment. Deze is bij een RV van 60% of hoger. Bij hogere temperaturen en veel zonlicht kan Titus beter tegen de avond gespoten worden. Door de nachtvorst van de afgelopen tijd hebben sommige percelen ernstige schade opgelopen. Op sommige van deze percelen is het nodig om een tussenbespuiting uit te voeren om veronkruiding tegen te gaan. Neem voor specifieke vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Advies tussenbespuiting:

 • 0,15-0,25 ltr/ha Sencor + 1 ltr/ha Robbester

Advies:

 • 40 gr/ha Titus + 0,2-0,5 Uitvloeier H/ Webowet (tegen kleine breedbladigen, haagwinde en grassen)
 • 50-100ml/ha Sencor + 40 gr/ha Titus + 0,2-0,5 ltr/ha Uitvloeier H/Webowet (breed tegen meldes en veelknopigen)
 • 0,2 ltr/ha Basagran + 40 gr/ha Titus + 0,2-0,5 ltr/ha Uitvloeier H/Webowet  (sterk op zwarte nachtschade en doornappel)

Let op: een na-opkomst bespuiting mag niet in pootgoed en of TBM-pootgoed

Let op Sencor mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid