Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 10

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de luisbestijding in pootgoed en de onkruidbestrijding in mais

Akkerbouwbericht 10

Luisbestrijding in pootaardappelen

Pootaardappelen moeten vanaf opkomst worden beschermd tegen virusinfectie  Een goede selectie voorkomt virusverspreiding binnen het perceel. Sumicidin Super voorkomt in een virusvrij perceel voor 65 - 68% virusoverdracht. Voeg daarbij 3 - 5 l minerale olie dan komt u tot een beperking van 75 - 80 % virusoverdracht. Blijven er veel viruszieke aardappelplanten in uw perceel staan, dan daalt de afwerende werking van Sumicidin Super en olie zeer snel.  Belangrijk is om vroeg te starten met de inzet van minerale olie en zorg voor korte intervallen. Het is beter om in de snelle loofgroeiperiode, iedere drie dagen te spuiten met 3 ltr/ha minerale olie dan iedere vijf dagen met 5 tot 7 ltr/ha minerale olie. Door deze strategie blijft de nieuwe groei beschermd.

Advies:

 • 0,2 ltr/ha Sumicidin + 6,25 ltr/ha Olie H (maximaal 12 toepassingen, met een interval van 7 dagen)

In het begin van de loofgroeifase kan Olie H afgewisseld worden met 6,25 ltr/ha Kompaan om een korter interval te kunnen hanteren. Bij hoge temperatuur werken pyrethroïden slecht (>25°C). Hanteer bij hoge temperaturen of bij een snelle groei een korter interval. Schoon het gewas 1x per twee weken op met een zogenaamde luizendoder.

Advies luizendoder:

 • 0,15 ltr/ha Calypso*/Bariard* (beide max 2 toepassingen, met een interval van 7 dagen)
 • 0,25 kg/ha Gazelle (max 3 toepassingen, met een interval van 21 dagen)
 • 0,75 ltr/ha Batavia (max 4 toepassingen, met een interval van 7 dagen, pas na de bloei van het gewas)
 • 0,2 ltr/ha Closer (max 1 toepassing, pas na de bloei van het gewas)

* Calypso en Bariard mogen verkocht en opgebruikt worden tot 3 februari 2021

Onkruidbestrijding zaaiuien

De stand van de uienpercelen is wisselt. In sommige percelen komt het eerste pijpje eruit en op percelen waar zaad droog heeft gelegen staan sommige uien in het kramstadium. Het is belangrijk om goed te kijken naar de stand van het gewas. Heeft het gewas zijn eerste echte pijpje van ongeveer 3 cm en zijn er meerdere worteltjes te zien, dan kan er weer een contact bespuiting uitgevoerd worden. Afhankelijk van welk onkruid er staat kan er gekozen worden voor een mix. Belangrijk is om te spuiten op een afgehard uiengewas.

Advies eerste pijpje 3 cm, droge grond:

 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo + 0,3 kg/ha Lentagran + 0,12 ltr/ha Starane, (brede mix op veel onkruiden.)
 • 0,2 ltr/ha Emblem Flo + 0,2 kg Lentagran + 0,5 ltr/ha Boxer, (mix sterk op melde)                      
 • 0,3 ltr/ha Emblem Flo+ 0,12 ltr/ha Starane top + 0,3 ltr/ha Basagran, (mix sterk op zwaluwtong, zwarte nachtschade en perzikkruid)

Advies eerste pijpjes 3 cm, vochtige grond:

 • 1-2 ltr/ha Wing P + 0,5 ltr/ha Chloor IPC + 0,25 kg/ha Pyramin DF**

De dosering tijdens de bespuitingen is sterk afhankelijk van de grootte van onkruiden, weersomstandigheden en het stadium waarin de uien zich bevinden. Neem bij vragen contact op met uw adviseurs.

**Pyramin DF mag niet meer verkocht worden, het mag opgebruikt worden tot 30-6-2020

Let op: Lentagran mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding mais

Voor de onkruidbestrijding in mais zijn er meerdere opties. Belangrijk is om voor het 6e bladstadium te spuiten. Na dit stadium heeft de mais meer moeite om het middel af te breken. Door de mogelijkheden van wel of geen onderzaai verplichting, het moment waarop deze gezaaid wordt en de verschillende grondsoorten met soms de aanwezigheid van wortelonkruiden of aardappelopslag zal de optimale mix voor veel telers anders zijn. Daarom hieronder een paar mogelijkheden. Neem voor specifieke advies en vragen contact op met uw adviseur.

Advies zonder onderzaai:

 • 0,75 ltr/ha Calaris + 1,5- 2,25 ltr/ha Laudis O.D.+ 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,3 ltr/ha Samson 
 • 1-1,5 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,3 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1-1,5 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Frontier Optima + 0,75 ltr/ha Monsoon Active

Advies onderzaai direct met maiszaaien (rietzwenk)

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + evt. toevoegingen

Advies onderzaai op kniehoogte (Italiaans raaigras):

 • 0,75-1 ltr/ha Calaris + 0,75-1 ltr/ha Laudis O.D. + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen
 • 1 ltr/ha Calaris + 0,2 ltr/ha Samson Extra 6 OD + evt. toevoegingen

Indien er enige bodemwerking gewenst is, kan er 0,5 ltr/ha Frontier Optima toegevoegd worden aan de mix.

Advies aardappelopslag:

 • 0,75 - 1 ltr/ha Calaris + 1,5 ltr/ha Laudis O.D. + 0,3 ltr/ha Starane Top + evt. toevoegingen

Toevoegingen:

Middel

Dosering

Onkruiden:

Kart

0,5 – 0,7 ltr/ha

Aardappelopslag, zwaluwtong, haagwinde, kleefkruid

Casper

0,3 kg/ha

Haagwinde

Starane Top

0,2 ltr/ha

Aardappelopslag, veelknopigen, haagwinde

Banvel

0,3 Banvel

Haagwinde, veelknopigen

Peak

20 gr/ha Peak

Kamille, kruiskruid

Onkruidbestrijding zomergranen

In de zomergranen zijn de breedbladige onkruiden te bestrijden vanaf het 3e bladstadium tot einde uitstoeling. Er zijn verschillende mogelijkheden. Spuit voor een goede werking van de middelen bij groeizaam weer, temperatuur boven 10°C en een hoge luchtvochtigheid. Onkruiden moeten aan de groei zijn.

Advies zomertarwe en zomergerst:

 • 1 ltr/ha Tapir of 1 ltr/ha Primstar + 1,5 ltr/ha MCPA (Breed op wortelonkruiden)
 • 30 gr/ha Traton SX + 1,5 ltr/ha MCPA (sterk op kamille en perzikkruid)

Wanneer er in een perceel ook grassen of duist aanwezig zijn kan er alleen in zomertarwe 130 gr/ha Capri Twin worden toegevoegd aan de bespuiting.

Advies zomertarwe:

 • 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 ltr/ha Starane Top + 1 ltr/ha MCPA + 1 ltr/ha Robbester

Wanneer u in een perceel aardappelopslag verwacht kunt u aan de mix met Tapir of Traton SX 0,3 – 0,45 ltr/ha Starane Top toevoegen.

Voor een goede basis van de ziekte bestrijding kunt u aan de onkruidbestrijding kan u 1 ltr/ha Seguris toevoegen.

Let op: Capri Twin en MCPA mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Mangaangebrek zomergraan

Zomergranen en voornamelijk zomergerst is zeer gevoelig voor mangaangebrek. Onder droge omstandigheden in combinatie met snelle groei kan er een tekort ontstaan. Mangaangebrek is te herkennen aan een lichte kleur van het gewas en in het blad zijn lichtgroene lengtestrepen zichtbaar. Om gebrek te voorkomen is het advies om aan de onkruid en/of ziektebestrijding Foliplus Mangaannitraat toe te voegen.

Advies:

 • 1-1,5 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat, evt. herhalen

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid