Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 1

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de rassenkeuze zomerganen, knol en grondbehandeling aardappelen en het gebruik van granulaten in diverse gewassen. 

Akkerbouwbericht 1

Rassenkeuze zomergranen

De periode van het inzaaien van zomergranen zit er weer aan te komen. Voor u hebben wij de volgende rassen geselecteerd:

Zomergerst

 • KWS Irina
  Dit ras heeft stevig kort stro, waardoor de risico’s van legering minimaal zijn. Daarnaast heeft dit ras een goede ziekteresistentie.
 • RGT Planet
  Dit ras heeft een goed opbrengst potentieel en goede brouweigenschappen.

Zomertarwe

 • Nobless
  Dit ras geeft al meerdere jaren een goede opbrengst, daarnaast een zeer goede ziekteresistentie. Nobless heeft tevens een zeer goede stevigheid waardoor de risico’s van legering minimaal zijn.
 • Quintus
  Dit is een baktarwe ras geschikt voor de zwaardere gronden. Het ras is vroegrijp, de halmverkorting verdient extra aandacht.
 • Harenda
  Dit ras is in 2018 nieuw opgenomen op de aanbevolen rassenlijst. Een ras dat middenvroeg afrijpt met een zeer hoge opbrengst potentieel vooral op zandgrond.

Rassenkeuze mais

Op onze website kunt u de rassenadvieslijst van Agriant vinden en downloaden. Tevens vindt u hierin de bemestingsadviezen en zaaidichtheid hoeveelheden.

Aaltjes

Granulaten zijn niet altijd voldoende om aaltjes goed te bestrijden. Zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade kunnen niet worden voorkomen, maar wel worden beperkt. Voor gebruik in aardappelen hebben we de keuze uit 3 granulaten: Vydate, Nemathorin en Mocap. Bij kans op schade door ritnaalden in de aardappelteelt adviseren wij 16 kg/ha Mocap in de rij.

Granulaat Ritnaalden Luizen Tricodorus P.Penetrans AM M.Chitwoodi
Vydate ++ + ++ ++ ++
Nematorin + +(+) + ++ ++ ++
Mocap +(+) ++ +(+) + +(+)

Doseringen aardappelen:

Toepassing Vydate Nematorin Mocap
Rijendosering 10 kg/ha 7,5 kg/ha 16 kg/ha
Halve dosering volvelds 20 kg/ha 15 kg/ha
Volveldsdosering 40 kg/ha 30 kg/ha 26 kg/ha

Let op: Nemathorin kan alleen in aardappelen en lelies worden ingezet. Mocap kan alleen in aardappels, gladiolen en enkele voorjaarsbloeiers worden ingezet. Wanneer deze in uien en suikerbieten gebruikt wordt ontstaat er gewasschade.

Advies zaaiuien
Uien zijn zeer gevoelig voor schade van diverse aaltjes vanwege het beperkte wortelstelsel. Door tijdens het zaaien een rijenbehandeling uit te voeren met 20 kg/ha Vydate kan de schade worden beperkt.

Advies suikerbieten
Door het wegvallen van de van de zaadcoating met Sombrero kunnen er meer problemen ontstaan door insecten. Verwacht u op een perceel problemen met insecten, dan kan de schade worden beperkt door tijdens het zaaien een rijenbehandeling van 10 kg/ha Vydate toe te passen.

Plaag Vydate
Bietenkever +/++
Bladluizen ++
Emelten ++
Wortelduizendpoot ++
Miljoenpoot +

 

Plaag Vydate
Springstaarten ++
Ritnaalden +
Bietencysteaaltje +++
M. Chitwoodi +++
Trichodorus +++

Knolbehandeling pootgoed

Beoordeel uw pootgoed bij ontvangst op knolgebreken. Een partij die op het oog blank lijkt te zijn, kan toch besmet zijn met Rhizoctonia-sporen die u met het blote oog niet kunt zien. Een knolbehandeling, op ogenschijnlijk gezond pootgoed, kan achter af een waardevolle verzekeringspremie zijn.

Advies pootgoedbehandeling

 • Poeder: 1,5 kg/ton Symphonie, 2 kg/ton Moncereen DS of 1 kg/ton Emesto Prime.
 • Vloeibaar: Moncereen Pro 0,6 ltr/ton, 0,2 ltr/ton Monarch of 0,2 ltr/ton Emesto Silver.

* Let op: Emesto Prime DS en Emesto Silver mogen niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Moncereen Pro en Emesto Silver hebben naast Rhizoctonia ook een nevenwerking op zilverschurft en fusarium-droogrot. Ontsmet u alleen tegen Rhizoctonia? Dan volstaan Emesto Prime, Symphony en Monarch.

Grondbehandeling

Ook is het mogelijk om een grondbehandeling uit te voeren tijdens het poten. Het advies:

Pootgoed:

 • Amistar 3 ltr/ha, Allstar 0,8 ltr/ha of Subliem** 3 ltr/ha.

Zetmeel:

 • Amistar 1-1,5 ltr/ha of Allstar 0,4 ltr/ha

Let op: Amistar mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden **De opbrengst mag niet in food of feed terecht komen.

Mangaangebrek wintergranen

Wintergerst, maar ook wintertarwe, zijn in het vroege voorjaar gevoelig voor mangaangebrek. Daarbij laat wintertarwe minder visuele gebrek verschijnselen zien, maar is zeker zo gevoelig als wintergerst. Een tijdige bespuiting met 1 ltr/ha Foliplus Mangaannitraat kan op gevoelige percelen groeiremming voorkomen. Menging met NTS of Urean is goed mogelijk. Menging met herbiciden kan ook, mits er geen vorst voor of na de bespuiting is. Atlantis Star is minder geschikt om te mengen.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid.