Op dit moment is de oogst van de wintergerst in volle gang en laat de oogst van wintertarwe niet meer lang op zich wachten. Let erop dat wanneer u baktarwe of winter-/zomergerst als brouwgerst teelt, dat het uitvoeren van een pre-havest bespuiting met glyfosaat niet is toegestaan. Wanneer u dit wel doet wordt het product gedegradeerd tot voertarwe of voergerst.

Loofdoding pootgoed

De eerste pootaardappelen zullen binnenkort aan de maat zijn, het loof kan dan worden vernietigd. Om het loof te vernietigen zijn er meerdere mogelijkheden: loofklappen met of zonder rijenspuit, looftrekken en volvelds spuiten. Veelal is een combinatie van maatregelen nodig om het loof te vernietigen. Dit is het laatste jaar voor de middelen Tuber Mission/Reglone en Finale.

 

Middel Toepassing Max dosering per keer Maximale dosering per ha Aantal toepassingen Min. Interval (dagen)
Tuber Mission/ Reglone Ongeklapt Volvelds 2-5 ltr/ha 5 ltr 2 5
Geklapt volvelds of rij 2,5 ltr/ha 5 ltr 1  
Spotlight plus Ongeklapt/geklapt Volvelds 1 ltr/ha   1  
  Geklapt rij 0,5 ltr/ha   1  
Quickdown volvelds 0,8 ltr/ha 1,6ltr 2 5
  Geklapt rij 0,4 ltr/ha 1,6 ltr 2 5
Finale Alleen geklapt gewas rijenbehandeling 1,25 ltr/ha 2,5 ltr 2 3

Onder droge weersomstandigheden is er een verhoogde kans op naveleindrot als er met middelen op basis van diquat (Tuber Mission/Reglone) wordt gespoten. Vervang in die situatie’s het middel op basis van diquat voor Quickdown.

Advies volvelds toepassing:

 • Droge omstandigheden 0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Robbester
 • Normale omstandigheden 2-2,5 ltr/ha Tuber Mission + 2 ltr/ha Robbester
 • Indien de stengel rondom geraakt kan worden 1ltr/ha Spotlight

Advies klappen + rijenspuit

 • 1,25 ltr/ha Finale
 • 0,5 ltr/ha Spotlight plus
 • 0,4 ltr/ha Quickdown + 1 ltr/ha Robbester
 • 2,5 ltr/ha Tuber Mission

Onkruidbestrijding in de stoppel

Een effectieve manier om aardappelopslag en wortelonkruiden te bestrijden is in de graanstoppel. De bestrijding is het effectiefst wanneer deze wordt uitgevoerd op groeiende, ontwikkelde onkruiden (indicatie: ca. 1 maand na oogsten). Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar.

Advies aardappelopslag, kweek en riet:

 • 4-5 ltr/ha Clinic, max 6 ltr/ha, 1 toepassing

Advies distels en heermoes:

 • 2-3,6 ltr/ha MCPA, max 3,6 ltr/ha, 1 toepassing

Advies haagwinde en klein hoefblad

 • 2 ltr/ha Mega 2,4-D, max 2 ltr/ha, 1 toepassing, land na toepassing 3 weken laten liggen

Belangrijk is te spuiten met voldoende water bij groeizaam weer. Na het gebruik van MCPA en Mega 2,4-D 3 tot 3 weken wachten met de inzaai van een volggewas.

Let op MCPA mag niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Groenbemesters

Na de teelt van een graangewas is een ideaal moment om een groenbemesters in te zaaien. De keuze voor een groenbemester is volledig afhankelijk van de aanwezige aaltjes en de besmettingsgraad. Een verkeerde groenbemesterkeuze kan voor een flinke toename van schadelijke aaltjes zorgen.

Zijn aaltjes geen probleem, richt dan uw focus juist op het stimuleren van bodemleven, organische stof en structuurverbetering, en kies dan voor een groenbemestermengsel. Ook zullen veel bedrijven een groenbemester inzaaien om te kunnen voldoen aan hun ecologisch aandachtsgebied binnen het GLB. In deze situatie bent u verplicht om een mengsel te zaaien van minimaal twee soorten waarvan elk minimaal 3% aanwezig is in het mengsel.

 

Groenbemester Bieten cysteaaltje Meloidogyne chitwoodi Meloidogyne falax Pratylenchus penetrans Trichodoriden
Bladrammenas

Valencia

· · · · ·
Gele Mostert

Iris

· · · · · · · · ·
Japanse haver

Exito

? · · · ? ?
Tagetes – – ?

 

Legenda Vermeerdering    
? onbekend · weinig vermeerdering
– – actieve afname · · matige vermeerdering
natuurlijke afname · · · sterke vermeerdering

 

Advies BCA en Meloidogyne chitwoodi/falax:

 • Bladrammenas Valencia GLB plus, 20-30 kg/ha

 Advies Pratylenchus penetrans:

 • Japanse haver Exito + tagetes, 70-80 kg/ha
 • Tagetes, 6-12 kg/ha

Advies geen schadelijke aaltjes:

 • Viterra Universail, mengsel van Japanse haver, Facelia en Alexandrijnse klaver, 25 kg/ha
 • Viterra Trio, mengsel van Bladrammenas, Alexandrijnse klaver en Facelia, 20-25 kg/ha
 • Viterra Multikulti, mengsel van Zomerwikke Japanse haver, Facelia en Alexandrijnse klaver, 25 kg/ha

Bemesting

Voor een goede beginontwikkeling van een groenbemester is een stikstofgift aan de basis belangrijk. Iedere groenbemestertype heeft zijn eigen stikstofbehoefte.

Advies:

 • Kruisbloemigen 40-80 kg N/ha
 • Vlinderbloemigen 0-50 kg N/ha
 • Mengsels 40-60 kg N/ha
 • Tagetes 50-80 kg N/ha

Indien het stro verhakseld is, de adviesdosering verhogen met 30 kg N/ha

Meer informatie over groenbemesters kunt u vinden in onze groenbemester folder of neem contact op met uw adviseur.

Voor de complete groenbemester folder kunt u kijken op onze website.